Utwór w wykonaniu Mai, Laury i Kai z grupy Promyków