Serdecznie zapraszamy dzieci nowoprzyjęte wraz z rodzicami na spotkania adaptacyjne, które odbywać się będą w dniach 24 i 25 sierpnia od godz. 10:00 w grupie I i VI.
W zależności do sytuacji epidemicznej będziemy Państwa na bieżąco informować o sposobie i warunkach spotkań w przedszkolu.