Nasze Przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia z regionu, uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Nasze Przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia z regionu, uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach tej akcji zorganizowaliśmy w szatni przedszkolnej gazetkę z fotografiami pomników ludzi zasłużonych znajdujących się w naszym mieście. Ponad to dzieci z rodzicami zapaliły znicze w miejscach pamięci. Odbyły się także pogadanki z dziećmi połączone z pokazem filmu oraz zdjęć dotyczących postaci ważnych dla regionu konińskiego. Za udział w akcji otrzymaliśmy pamiątkowe podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.