Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Bliżej pieska

Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”

Opracowały: Danuta Andrzejewska, Anna Wesołowska-Kostrzak

Projekt edukacyjny przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich

Termin realizacji projektu: wrzesień 2022r. – czerwiec 2023r.

Główne cele

 • Niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom,
 • Kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt i roślin oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody,
 • Dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwość i troskę,

Cele szczegółowe

 • Interesowanie się zwierzętami żyjącymi w najbliższym i dalszym otoczeniu , poznawanie ich zwyczajów i sposobów życia,
 • Poznawanie miejsc, w których żyją zwierzęta dzikie i bezdomne oraz sposoby zachowania i niesienia im pomocy,
 • Opiekowanie się zwierzętami potrzebującymi pomocy, dokarmianie ptaków, zwierząt w schronisku,
 • Przestrzeganie zasad nieniszczenia przyrody, kulturalnego zachowania na wycieczkach i podczas spotkań z ekspertami i ich podopiecznymi,

Przewidywane efekty dla dziecka:

 • Prawidłowo reaguje na zauważone zagrożenie lub wyrządzoną krzywdę zwierzętom,
 • Podejmuje się pomocy potrzebującym zwierzętom, np. ptakom podczas zimy, zwierzętom w schronisku,
 • Tworzy kodeks właściwego zachowania się wobec zwierząt,
 • Poznaje zagrożenia płynące ze świata roślin oraz zwierząt,
 • Poznaje przepisy prawne dotyczące praw zwierząt i organizacje, które pomagają zwierzętom –Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), WWF World Wide for Nature czyli Światowy Fundusz na rzecz przyrody, Towarzystwo opieki nad Zwierzętami

Przewidywane efekty dla przedszkola:

 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki przyjaznej i pomagającym zwierzętom

Główne działania w ramach realizacji projektu:

 • Adoptowanie pieska w schronisku.
 • Organizacja wycieczek do parku, lasu, na łąkę –obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku.
 • Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego, ZOO –obserwacja zwierząt żyjących w sztucznych warunkach.
 • Spotkania z ekspertami i ich pieskami, które pracują w służbach ratowniczych i wolontariuszami pracującymi w schronisku.
 • Wycieczka do lecznicy zwierząt –spotkanie z weterynarzem.
 • Założenie hodowli patyczaków i opiekowanie się nimi.
 • Stworzenie kodeksu właściwego zachowania wobec zwierząt.
 • Pomaganie ptakom podczas zimy –wsypywanie ziarna do karmników, wykonywanie karmidełek i wieszanie na drzewach wokół przedszkola, zachowanie spokoju.
 • Filmy edukacyjne: Psy na służbie: Policja ,WOPR, Straż pożarna
 • Prezentacja na temat organizacji działających na rzecz zwierząt i ochrony przyrody
 • Konkurs fotograficzny „Mój przyjaciel pies” z udziałem rodziców. Wystawa fotografii w przedszkolu.

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja przedszkolaków podczas spotkań ze zwierzętami i ich opiekunami ( filmy, zdjęcia)
 • opis relacji z przeprowadzonych działań i umieszczenie ich na stronie Bliżej Przedszkola,
 • zdobycie Certyfikatu