Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Dookoła Polski

Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”

Autor: wydawca Bliżej przedszkola

Koordynator w przedszkolu: Dorota Kurzawa

Temat: Dookoła Polski

Data wprowadzenia: 01.10.2022r.

Adresatami projektu są dzieci z oddziału przedszkolnego VI Morskie Stworki

Rozpoczęcie projektu nastąpi 1 październik 2022 i trwać będzie  do 16 czerwca 2023. Zajęcia  odbywać się będą raz w miesiącu .

CELE PROJEKTU:

Cel ogólny:

Zaszczepienie w dzieciach idei lokalnego patriotyzmu oraz miłość do ojczyzny.  Inspirowanie dzieci historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski.

Cele szczegółowe:

 • propagowanie idei lokalnego patriotyzmu;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • rozbudzanie miłości do ojczyzny;
 • poszerzanie wiedzy o Polsce a także o jej poszczególnych regionach;
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 • aktywizowanie środowiska przedszkolnego.

 PRZEWIDYWANE EFEKTY, dla dziecka:

 • potrafi wymienić poznane miasta polskie,
 • wie, jak zachowuje się patriota,
 • zna symbole narodowe,
 • zna opowiadania i legendy regionalne,
 • poznaje ciekawostki dotyczące regionu wielkopolski,
 • potrafi wyszukać poznane miasta na mapie Polski.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o wszechstronny rozwój dzieci,
 • podniesienie jakości pracy przedszkola,
 • współpraca z najbliższym środowiskiem,
 • promocja działań przedszkola.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Tematyka zamieszczana co miesiąc w miesięczniku Bliżej przedszkola.

EWALUACJA

Podczas realizacji programu będzie dokonywana ewaluacja bieżąca i końcowa.

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja przedszkolaków podczas wykonywania zadań tematycznych (filmy, zdjęcia)
 • monitorowanie postępów ( zdjęcia, filmy)
 • obserwowanie przedszkolaków podczas zajęć otwartych i warsztatów z rodzicami.

Bibliografia

Bliżej przedszkola – miesięcznik 2022/2023