Podkategorie

Grupa „Leśne Skrzaty” to dzieci 3-letnie. Pracują w niej panie: mgr Wioletta Rzemyszkiewicz oraz mgr Natalia Bąk. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają dzieciom zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Nasza sala, w której wspólnie bawimy się i uczymy jest kolorowa i piękna. Wspólnie dbamy, aby była piękna utrzymując w niej porządek. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami dzieci odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej i pięknych kołysanek. Każdy dzień stanowi podstawę do wzbogacania wiadomości, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Tematyka kompleksowa: Kwiecień 2021

 1. ,,Pogoda w kratkę” ( 06.04-09.04.2021 )
 2. „Tam, gdzie Słońce, księżyc i gwiazdy” ( 12.04-16.04.2021 )
 3. „Przedszkolaki dbają o zdrowie” ( 19.04-23.04.2021 )
 4. „W świecie roślin i zwierząt”(26.04-30.04.2021 )

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - Kwiecień 2021

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb
 4. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznyc
 5. Kształtowanie umiejętności współpracy z grupą podczas różnych zabaw i zadań
 6. Poszerzenie wiadomości przyrodniczych, związanych z różnorodnością pogody w kwietniu
 7. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.
 8. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 9. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej
 10. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt oraz roślin
 11. Kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie
 12. Rozbudzanie zainteresowania Kosmosem
 13. Poszerzenie wiadomości na temat Kosmosu
 14. Poznanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia,
 15. Poznanie znaczenia zdrowego odżywiania oraz zachowania zasad higieny.

Biedroneczki są w kropeczki… ale u nas kropek brak.
Figlujemy i skaczemy, zdarza nam się chodzić wspak.
Każdy z nas jest pięciolatkiem, więc wspaniała to jest pora,
By codziennie, już od rana, mknąć wesoło do przedszkola.
Nasze panie co dzień rano stoją w drzwiach z wesołą minką
I w ten sposób się witają z każdym chłopcem i dziewczynką.
Kto Biedronką już się stanie, musi dzielny być i miły,
By dać przykład tym maluchom, co dopiero tu przybyły.
Czasem trzeba śpiewać, tańczyć, liczyć, dzielić na sylaby,
Innym razem coś malować, nieraz czasu brak na laby.
U nas nikt nie zazna nudy, mamy dużo zabaw w kole,
Lalki, auta, klocki, misie, tego nie ma nawet w szkole!
Po angielsku poznajemy nowe słowa i piosenki
I książeczki też czytamy – przecież problem to niewielki.
Wszystkie dzieci chcą być zdrowe, więc na spacer co dzień gnamy,
A gdy ciepło jest na dworze, to plac zabaw uwielbiamy.

Tematyka kompleksowa: Czerwiec 2021

 1. Wszystkie dzieci równe prawa mają - nie ważne gdzie mieszkają
 2. Owoce lata to samo zdrowie, każdy przedszkolak ci to powie
 3. Jak w wiejskiej zagrodzie mija czas co dzień?
 4. Morskie fale i ciemne głębiny, kryją tajemnic całe tuziny
 5. Już idzie lato, idą wakacje, będzie zabawa, będą atrakcje!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - Czerwiec 2021

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wspólne zabawy, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie i swobodnie.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie na początku lata, konieczność stosowania ochronnych nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez higienę i prawidłowe odżywanie się oraz zdrowy tryb życia.
 7. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy oraz analizy i syntezy słuchowej.
 8. Rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne.
 9. Doskonalenie umiejętności matematycznych – klasyfikowania i porównywania wielkości i liczebności, przeliczania, kontynuowania rozpoczętych rytmów, wdrażanie do dodawania na konkretach oraz nazywania liczb.
 10. Rozwijanie umiejętności oraz pogłębianie predyspozycji muzycznych, plastycznych, językowych i ruchowych.
 11. Uwrażliwienie na sferę emocjonalną – nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 12. Uwrażliwienie dzieci na tolerancję wobec innych bez względu na wygląd, rasę, styl bycia.
 13. Pogłębianie wiedzy o zwierzętach wiejskich oraz darach, jakie niesie latem ogród i sad.
 14. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji – uwrażliwienie dzieci na bezpieczny odpoczynek.

Ważne daty:
01.06. - Dzień Dziecka - dmuchane zamki i karuzela
09.06. - Dzień Przyjaciela
15.06. - Dzień Wiatru
18.06. - Zajęcia w ramach projektu ,,Przedszkolne podróże małe i duże” – Hiszpania
23.06. - Dzień Taty

To my PROMYCZKI, radosne, wesołe, koleżeńskie i pracowite 4-latki. Chętnie chodzimy do przedszkola, lubimy wspólne zabawy i nowe wyzwania. Jesteśmy ciekawe świata, lubimy tańczyć, śpiewać, malować, muzykować…. W każdym z nas ukryty jest talent, który nasze Panie odkrywają i pozwalają nam je rozwijać.

Tematyka kompleksowa na miesiąc czerwiec

 1. Jak zostać sportowcem?
 2. Odkrywamy świat.
 3. I oto przyszło lato...
 4. Hej, na wakacje czas!
 5. Wakacyjne podróże.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 1. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu swobodnie i bezpiecznie.
 2. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 3. Przypominanie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu oraz na wakacjach.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie i w pogodzie latem.
 5. Rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi, kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego, rozwijanie pamięci poprzez naukę wierszy i piosenek.
 6. Doskonalenie umiejętności słuchania różnych utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.
 7. Rozwijanie kompetencji matematycznych- zdobywanie doświadczeń w określanie wielkości przedmiotów, kontynuowana rytmów, porządkowania wg podanego kryterium.
 8. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych.

Jesteśmy Jagódki. W naszej grupie jest sporo chłopców i trochę mniej dziewczynek. Jesteśmy bardzo pracowici i zdolni. Gramy świetnie na instrumentach, ładnie rysujemy, mamy też matematycznych geniuszy i super sprawnych sportowców. Lubimy też dużo i głośno mówić. Często mamy coś ważnego do powiedzenia. A pani Marzenka słucha uważnie i cierpliwie. W naszej grupie jest zawsze bardzo wesoło bo lubimy żarty.

Tematyka kompleksowa: kwiecień

 1. „Obserwujemy pogodę”
 2. „Nasze ulubione książki”
 3. „Projekt edukacyjny „Przedszkolaki dbają o zdrowie”
 4. „Mali ekolodzy”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: kwiecień

 1.  Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk przyrodniczych
 2. Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego
 3. Rozwijanie słuchu, głosu, poczucia rytmu
 4. Wdrażanie do organizowania pola spostrzeżeniowego, doskonalenie umiejętności zapamiętywania i odtwarzania
 5. Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyków proekologicznych
 6. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających utrwaleniu zdobytych wiadomości na temat zachowań proekologicznych
 7. Rozumienie konieczności stosowania zabiegów higienicznych dla utrzymania zdrowia
 8. Rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich
Motylki to grupa 5-6 latków, wśród których jest 11 dziewczynek i 12 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte i ciekawe świata. Motylki z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy ich dzień w Krainie Wesołej Zabawy wypełniony jest zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz  ruchowymi na placu zabaw.

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Poznanie rodzajów konkurencji sportowych podczas Olimpiady , aktywny udział w zabawach sportowych.
 2. Stwarzanie okazji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy.
 3. Utrwalenie wiadomości na temat miejsc letniego wypoczynku i sposobów spędzania wolnego czasu w tych miejscach, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.
 4. Nabywanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości, koncentracji i uwagi, kształtowanie logicznego myślenia.
 5. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem, poznanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata
 6. Poznawanie wybranych regionów Polski: morze, góry. Dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi - budowanie wypowiedzi w sposób zrozumiały dla otoczenia

Tematy kompleksowe:

 • „Sporty letnie wszyscy znamy i chętnie je uprawiamy” (31.05 – 04.06.2021)
 • „Co w trawie piszczy” (07 - 11.06. 2021)
 • „Już lato woła nas” (14 - 18.06. 2021)
 • „Bezpieczny przedszkolak na wakacjach” (21 - 30.06. 2021)

Jesteśmy „Morskie Stworki” mamy 3 i 4 latka. Dopiero się poznajemy, ale lubimy ze sobą przebywać, a czas upływa nam na dobrej, wspólnej zabawie. Jesteśmy ciekawi świata, dlatego też podejmujemy różnorodne działania: poznajemy i czytamy samogłoski, eksperymentujemy, poznajemy tajniki kodowania „Kodowanie na dywanie”, podróżujemy realizując program „Przedszkolne podróże małe i duże”, śpiewamy i gramy na instrumentach, uwielbiamy tańczymy i rysować.

Tematyka kompleksowa: maj

 1.  Znamy te bajki i baśnie
 2. Odkrywamy świat, co słychać na łące
 3. Odwiedzamy zwierzęta na wsi
 4. Moja mama jest kochana

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - maj

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu swobodnie i bezpiecznie.
 3. Wdrażanie do samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie.
 5. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez mycie rąk przed posiłkiem i po posiłku oraz po skorzystaniu z toalety.
 6. Budowanie więzi między rodziną, kształtowanie postawy szacunku i życzliwości wobec rodziny

 Kalendarz imprez - maj

 • Konstytucja 3 maja -4 maja
 • Matematyka w kolorach - „Geometryczne cudaki” – 13 maja
 • Dzień Mamy – 26 maja