Podkategorie

Grupa „Leśne Skrzaty” to dzieci 3-letnie. Pracują w niej panie: mgr Wioletta Rzemyszkiewicz oraz mgr Natalia Bąk. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają dzieciom zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Nasza sala, w której wspólnie bawimy się i uczymy jest kolorowa i piękna. Wspólnie dbamy, aby była piękna utrzymując w niej porządek. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami dzieci odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej i pięknych kołysanek. Każdy dzień stanowi podstawę do wzbogacania wiadomości, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Tematyka kompleksowa: Kwiecień 2021

 1. ,,Pogoda w kratkę” ( 06.04-09.04.2021 )
 2. „Tam, gdzie Słońce, księżyc i gwiazdy” ( 12.04-16.04.2021 )
 3. „Przedszkolaki dbają o zdrowie” ( 19.04-23.04.2021 )
 4. „W świecie roślin i zwierząt”(26.04-30.04.2021 )

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - Kwiecień 2021

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb
 4. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznyc
 5. Kształtowanie umiejętności współpracy z grupą podczas różnych zabaw i zadań
 6. Poszerzenie wiadomości przyrodniczych, związanych z różnorodnością pogody w kwietniu
 7. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.
 8. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 9. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej
 10. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt oraz roślin
 11. Kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie
 12. Rozbudzanie zainteresowania Kosmosem
 13. Poszerzenie wiadomości na temat Kosmosu
 14. Poznanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia,
 15. Poznanie znaczenia zdrowego odżywiania oraz zachowania zasad higieny.

Biedroneczki są w kropeczki… ale u nas kropek brak.
Figlujemy i skaczemy, zdarza nam się chodzić wspak.
Każdy z nas jest pięciolatkiem, więc wspaniała to jest pora,
By codziennie, już od rana, mknąć wesoło do przedszkola.
Nasze panie co dzień rano stoją w drzwiach z wesołą minką
I w ten sposób się witają z każdym chłopcem i dziewczynką.
Kto Biedronką już się stanie, musi dzielny być i miły,
By dać przykład tym maluchom, co dopiero tu przybyły.
Czasem trzeba śpiewać, tańczyć, liczyć, dzielić na sylaby,
Innym razem coś malować, nieraz czasu brak na laby.
U nas nikt nie zazna nudy, mamy dużo zabaw w kole,
Lalki, auta, klocki, misie, tego nie ma nawet w szkole!
Po angielsku poznajemy nowe słowa i piosenki
I książeczki też czytamy – przecież problem to niewielki.
Wszystkie dzieci chcą być zdrowe, więc na spacer co dzień gnamy,
A gdy ciepło jest na dworze, to plac zabaw uwielbiamy.

Tematyka kompleksowa: Kwiecień 2021

 1. Książki to są przyjaciele, z nimi w życiu jest weselej
 2. Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata
 3. Zdrowy tydzień zaczynamy i o zdrowie swoje dbamy
 4. Niech Ziemia się zieleni, nie tylko na Dzień Ziemi

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - Kwiecień 2021

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wspólne zabawy, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie i swobodnie.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie wiosną, konieczność dostosowania stroju do warunków atmosferycznych.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez higienę i prawidłowe odżywanie się oraz zdrowy tryb życia.
 7. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy oraz analizy i syntezy słuchowej.
 8. Rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne.
 9. Doskonalenie umiejętności matematycznych – klasyfikowania i porównywania wielkości i liczebności, przeliczania, kontynuowania rozpoczętych rytmów, wdrażanie do dodawania na konkretach oraz nazywania liczb.
 10. Rozwijanie umiejętności oraz pogłębianie predyspozycji muzycznych, plastycznych, językowych i ruchowych.
 11. Uwrażliwienie na sferę emocjonalną – nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 12. Uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego świata, konieczność dbania o przyrodę.
 13. Pogłębianie zainteresowań czytelniczych i technologicznych.

Ważne wydarzenia:
07.04. - Światowy Dzień Zdrowia
14.04. - Dzień Patrzenia w niebo
22.04. - Dzień Ziemi

To my PROMYCZKI, radosne, wesołe, koleżeńskie i pracowite 4-latki. Chętnie chodzimy do przedszkola, lubimy wspólne zabawy i nowe wyzwania. Jesteśmy ciekawe świata, lubimy tańczyć, śpiewać, malować, muzykować…. W każdym z nas ukryty jest talent, który nasze Panie odkrywają i pozwalają nam je rozwijać.

Tematyka kompleksowa: kwiecień

 1. Dobre i niedobre bajki na ekranie
 2. Na wiejskim podwórku
 3. Projekt edukacyjny "Przedszkolaki dbają o zdrowie"
 4. Moje ulubione książeczki.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: kwiecień

 1. Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie i w pogodzie wiosną, obserwacja roślin w ogrodzie przedszkolnym i kąciku przyrody w czasie kiełkowania i pojawiania się pąków, rozwijania liści.
 2. Kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do roślin i zwierząt.
 3. Rozwijanie mowy poprzez budowanie wypowiedzi, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych -zdobywanie doświadczeń w określaniu wielkości przedmiotów, kontynuowania rytmów, porządkowanie według podanych kryterium.
 5. Poznanie znaczenia zdrowego odżywiania, utrwalenie zasad zdrowego stylu życia oraz zachowania zasad higieny.
 6. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych.

Uroczystości grupowe: marzec

 • Dzień Zdrowia – 07.04.
 • Tydzień Zdrowia -19.04.-23.04
 • Dzień Ziemi – 22.04.
 • Dzień Flagi -30.04.

Jesteśmy Jagódki. W naszej grupie jest sporo chłopców i trochę mniej dziewczynek. Jesteśmy bardzo pracowici i zdolni. Gramy świetnie na instrumentach, ładnie rysujemy, mamy też matematycznych geniuszy i super sprawnych sportowców. Lubimy też dużo i głośno mówić. Często mamy coś ważnego do powiedzenia. A pani Marzenka słucha uważnie i cierpliwie. W naszej grupie jest zawsze bardzo wesoło bo lubimy żarty.

Tematyka kompleksowa: kwiecień

 1. „Obserwujemy pogodę”
 2. „Nasze ulubione książki”
 3. „Projekt edukacyjny „Przedszkolaki dbają o zdrowie”
 4. „Mali ekolodzy”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: kwiecień

 1.  Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk przyrodniczych
 2. Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego
 3. Rozwijanie słuchu, głosu, poczucia rytmu
 4. Wdrażanie do organizowania pola spostrzeżeniowego, doskonalenie umiejętności zapamiętywania i odtwarzania
 5. Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyków proekologicznych
 6. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających utrwaleniu zdobytych wiadomości na temat zachowań proekologicznych
 7. Rozumienie konieczności stosowania zabiegów higienicznych dla utrzymania zdrowia
 8. Rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich
Motylki to grupa 5-6 latków, wśród których jest 11 dziewczynek i 12 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte i ciekawe świata. Motylki z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy ich dzień w Krainie Wesołej Zabawy wypełniony jest zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz  ruchowymi na placu zabaw.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: kwiecień

 1. Rozwijanie mowy i wypowiedzi dzieci. Doskonalenie pisowni poznanych liter. Doskonalenie syntezy słuchowej i wzrokowej.
 2. Rozwijanie kompetencji matematycznych. Kształtowanie umiejętności kodowania informacji.
 3. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej, wrażliwości estetycznej w odniesieniu do aktywności muzycznej, tanecznej i plastycznej.
 4. Uświadomienie konieczności dbania o zdrowie, poznanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz zachowania zasad higieny. Poznanie zawodów: kucharza, lekarza, dietetyka. Utrwalenie nawyków spożywania owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenie spożywania słodyczy,
 5. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń. Budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych.

Tematyka kompleksowe: kwiecień

 1. „Wiosna, wiosna ach to Ty” (05 - 09.04.2021)
 2. „Bez zwierząt świat byłby nudny” (12 - 16.04.2021)
 3. „Przedszkolaki dbają o zdrowie” (19 - 23.04.2021)
 4. „Dzieciaki mali odkrywcy” (26 - 30.04.2021)

Ważne daty: marzec

 • 8 marca Dzień Kobiet
 • 14  marca Dzień Matematyki
 • 21 marca Pierwszy Dzień Wiosny
 • 22 marca Dzień Wody

Jesteśmy „Morskie Stworki” mamy 3 i 4 latka. Dopiero się poznajemy, ale lubimy ze sobą przebywać, a czas upływa nam na dobrej, wspólnej zabawie. Jesteśmy ciekawi świata, dlatego też podejmujemy różnorodne działania: poznajemy i czytamy samogłoski, eksperymentujemy, poznajemy tajniki kodowania „Kodowanie na dywanie”, podróżujemy realizując program „Przedszkolne podróże małe i duże”, śpiewamy i gramy na instrumentach, uwielbiamy tańczymy i rysować.

Tematyka kompleksowa: kwiecień

 1.  Przyroda blisko nas.
 2. Zabawy na każdą pogodę.
 3. Przedszkolaki dbają o zdrowie.
 4. Polska mój kraj.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - kwiecień

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu swobodnie i bezpiecznie.
 3. Wdrażanie do samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie.
 5. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez mycie rąk przed posiłkiem i po posiłku oraz po skorzystaniu z toalety.

 Kalendarz imprez - luty

 • „Dzień Bezpiecznego Internetu –kodujemy -10luty
 • Walentynki -14 luty
 • Dzień Dinozaura – 29 luty