Podkategorie

Jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu, mamy 3 latka i nazywamy się ,,Leśne Skrzaty”. Kiedy po raz pierwszy przyszliśmy do przedszkola to nie wszyscy byli odważni, jedni płakali za mamą a inni się bawili. Teraz jesteśmy już super przedszkolakami.

Nasze Panie Ania i Patrycja uczą nas piosenek, tańców, wierszyków. Dzięki nim poznajemy bajki i nowe informacje o otaczającym świecie. Chętnie rysujemy, wyklejamy i lepimy. Dużo radości sprawiają nam spacery i pobyt na placu zabaw, gdzie rozwijamy naszą koordynację ruchową. Mamy w naszej sali dużo różnych zabawek. Panie wymyślają nam różne zabawy i zajęcia przez co stajemy się bardzo kreatywni. Uczymy się pracować metodą Planu Daltońskiego. Po obiedzie odpoczywamy na leżaczkach słuchając kołysanek i ulubionych bajek.

W przedszkolu nie mają czasu na nudę.

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE - czerwiec:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych
 5. Kształtowanie umiejętności współpracy z grupą podczas różnych zabaw i zadań.
 6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz nawyku prawidłowego mycia rąk zgodnie z instrukcją, wyrabianie prawidłowego nawyku odżywiania się, podkreślenie roli uprawiania sportu dla zdrowia, poznanie letnich dyscyplin sportu.
 7. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich; rozwijanie umiejętności wypowiadania się.
 8. Kształtowanie umiejętności matematycznych: liczenia w zakresie 1-4, nazywania figur geometrycznych – koło, kwadrat, trójkąt.
 9. Kształcenie umiejętności odróżniania i nazywania różnych środków lokomocji; grupowanie środków lokomocji na lądowe, wodne i powietrzne
 10. Poszerzenie wiedzy o porze roku (lecie). Dostrzeganie zmian zachodzących latem w przyrodzie
 11. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach. Uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z kąpielisk oraz uwrażliwienie na skutki beztroskich i nierozważnych zabaw, jak również zachowań w wodzie.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA - czerwiec:

 1. Jak dobrze być dzieckiem
 2. Sport to świetna zabawa
 3. Co pływa, lata i jeździ?
 4. Upragniona pora roku
 5. Bezpieczne wakacyjne podróże

Jestem w grupie Biedroneczek, lepszej grupy nie znajdziecie!

Tu jest fajnie ,gwar od rana ,każda buzia roześmiana !
Malujemy, rysujemy, z klocków wieże budujemy.
Wszyscy świetnie też liczymy, kodujemy i tańczymy.
Wiedzą również Biedroneczki jak szanować zabaweczki!
Każde dziecko musi wiedzieć jak przy stole ładnie siedzieć,
jak się bawić w grupie grzecznie aby było nam bezpiecznie!
Nasza grupa z tego słynie, że tu wartko życie płynie
W Biedroneczkach każde dziecię najszczęśliwsze jest na świecie!!!

Tematyka kompleksowa - Czerwiec: 

 1. „Z końca świata czy zza ściany to przyjaciel nasz kochany”
 2. „Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści”
 3. „Morskie opowieści”
 4. „Góry, morze, las, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?”
 5. „Czym pojedziemy na wakacje”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE - Czerwiec:

 1. Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych –miłość, przyjaźń, szacunek.
 2. Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez zabawy i współdziałanie w grupie.
 3. Utrwalanie podstawowych praw dziecka.
 4. Rozbudzanie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczego.
 5. Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego-egzotycznego.
 6. Wzbogacanie wiedzy mieszkańcach mórz i oceanów.
 7. Stwarzanie okazji do rozmowy na tematy najbliższe dzieciom- ulubione zabawy, marzenia, upragnione wakacje.
 8. Uwrażliwienie na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw wakacyjnych.
 9. Kształcenie kompetencji informatycznych poprzez zabawy w kodowanie i zabawy w programowanie robota.
 10. Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu zainteresowania literkami.
 11. Rozwijanie kreatywności, ekspresji i wyobraźni poprzez podejmowanie działań ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych
 12. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom, globalnego ujmowania liczebności zbiorów

Grupa PROMYCZKI to radosne i koleżeńskie 5-latki. Chętnie chodzą do przedszkola i czują się w nim bardzo dobrze. Tutaj czas spędzamy na wspólnej zabawie, razem odkrywamy wiele tajemnic i poznajemy świat. Lubimy rysować, malować, tańczyć, śpiewać, muzykować, rozwiązywać zadania, a także uczyć się czytać i pisać. W każdym z nas ukrywa się talent, który nasze Panie pozwalają nam go odkryć i rozwijać. Przesyłamy wszystkim gorące, promyczkowe pozdrowienia :)

Tematyka kompleksowa: Czerwiec

 1. Dzieciaki w ruchu.
 2. Z wizytą w gospodarstwie wiejskim.
 3. Lato w sadzie i ogrodzie.
 4. Przyszło lato.
 5. Idą wakacje, będzie zabawa, będą atrakcje!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wspólne zabawy, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie i swobodnie.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy, konieczność dostosowania stroju do warunków atmosferycznych, konieczność niesienia pomocy ptakom, zwierzętom.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez higienę i prawidłowe odżywanie się i zdrowy tryb życia.
 7. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy oraz analizy i syntezy słuchowej.
 8. Rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne.
 9. Doskonalenie umiejętności matematycznych – klasyfikowania i porównywania wielkości i liczebności, przeliczania, kontynuowania rozpoczętych rytmów, wdrażanie do dodawania na konkretach oraz nazywania liczb.
 10. Rozwijanie umiejętności oraz pogłębianie predyspozycji muzycznych, plastycznych, językowych i ruchowych.
 11. Uwrażliwienie na sferę emocjonalną – nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 12. Poznanie znaczenia zdrowego odżywiania, utrwalenie zasad zdrowego stylu życia oraz zachowania zasad higieny.
 13. Pogłębianie wiedzy o zwierzętach wiejskich oraz darach, jakie niesie latem ogród i sad.
 14. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji – uwrażliwienie dzieci na bezpieczny odpoczynek.

Uroczystości i wydarzenia w czerwcu:
06.06. - wycieczka do parku im. F. Chopina w Starym Koninie oraz wizyta u Prezydenta Konina
08.06. - uroczyste zakończenie roku szkolnego
13.06. -Kino Przedszkolaka "Bezpieczne wakacje"
23.06. -Dzień Ojca

Dyżur pedagogiczny dla Rodziców

- Pani Ania: wtorek w godzinach od 16.00 -16.30
- Pani Danusia: czwartek w godzinach od 16.00 -16.30

My Jagódki, fajne ludki, u nas ponuraków brak.
Figlujemy i skaczemy, zdarza nam się chodzić wspak.
Każdy z nas jest sześciolatkiem, wkrótce czeka na nas szkoła,
więc codziennie, już od rana, mkniemy żwawo do przedszkola.
Nasze panie co dzień rano stoją w drzwiach z wesołą minką
I w ten sposób się witają z każdym chłopcem i dziewczynką.
Kto Jagódką już się stanie, musi dzielny być i miły,
By dać przykład tym maluchom, co dopiero tu przybyły.v Czasem trzeba śpiewać, tańczyć, liczyć, dzielić na sylaby,
Innym razem coś malować, nieraz czasu brak na laby.
Znamy cyfry i litery, teraz pora na czytanie,
Tego właśnie nas nauczą, nasze ukochane panie!
U nas nikt nie zazna nudy, mamy dużo zabaw w kole,
Lalki, auta, klocki, misie, tego nie ma nawet w szkole!
Po angielsku poznajemy nowe słowa i piosenki
I książeczki też czytamy – przecież problem to niewielki.
Wszystkie dzieci chcą być zdrowe, więc na spacer co dzień gnamy,
A gdy ciepło jest na dworze, to plac zabaw uwielbiamy.

Tematyka kompleksowa: Czerwiec

 1.  Sporty letnie
 2. Wyjątkowe smaki lata
 3. Pożegnanie przedszkola
 4. Wkrótce wakacje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Czerwiec

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wspólne zabawy, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie i swobodnie.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie wiosną, konieczność dostosowania stroju do warunków atmosferycznych.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez higienę i prawidłowe odżywanie się oraz zdrowy tryb życia.
 7. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy oraz analizy i syntezy słuchowej.
 8. Rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne.
 9. Doskonalenie umiejętności matematycznych – klasyfikowania i porównywania wielkości i liczebności, przeliczania, kontynuowania rozpoczętych rytmów, wdrażanie do dodawania i odejmowania na konkretach, ćwiczenia w nazywaniu liczb.
 10. Rozwijanie umiejętności oraz pogłębianie predyspozycji muzycznych, plastycznych, językowych i ruchowych.
Motylki to grupa 5-6 latków, wśród których jest 11 dziewczynek i 12 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte i ciekawe świata. Motylki z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy ich dzień w Krainie Wesołej Zabawy wypełniony jest zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz  ruchowymi na placu zabaw.

Tematy kompleksowe:

 1. Dzieci świata
 2. Wkrótce lato
 3. Morze, góry, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
 4. Bezpieczne wakacje podkreślenie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas wakacyjnych gier, zabaw i wycieczek
 5. Pożegnania nadszedł czas

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: CZERWIEC

 1. Poszerzanie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów. Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości. Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie. Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka
 2. Obserwowanie , w sposób bezpośredni, zmian zachodzących w przyrodzie. - Określanie charakterystycznych cech lata, np., : długie dni, wyższa temperatura; - Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku: burzy, tęczy.
 3. Rozbudzanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna bogactwa regionów naszego kraju. Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
 4. Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 5. Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej szczegółowych wypowiedzi oraz wzbogacenie słownictwa
 6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw
 7. Poszerzanie wiedzy o sportach letnich, zachęcanie do uprawiania sportów w trosce o swoje zdrowie.
 8. Wzbogacanie wiedzy o pracy rolnika.
 9. Kształtowanie pojęć matematycznych - rozwijanie umiejętności sprawnego dodawania, odejmowania, rozwiązywania zadań treścią, orientacji w przestrzeni, określania godzin
 10. Doskonalenie umiejętności czytania prostych tekstów, kształcenie umiejętności czytania sylabami i globalnie.
 11. Wdrażanie do udzielania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, fleksyjnym, składniowym.
 12. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania
 13. Organizowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z przyrządów, zachęcanie do korzystania z przyborów.

Jesteśmy „Morskie Stworki” mamy 3 i 4 latka. Dopiero się poznajemy, ale lubimy ze sobą przebywać, a czas upływa nam na dobrej, wspólnej zabawie. Jesteśmy ciekawi świata, dlatego też podejmujemy różnorodne działania: poznajemy i czytamy samogłoski, eksperymentujemy, poznajemy tajniki kodowania „Kodowanie na dywanie”, podróżujemy realizując program „Przedszkolne podróże małe i duże”, śpiewamy i gramy na instrumentach, uwielbiamy tańczymy i rysować.

Tematyka kompleksowa - Czerwiec

 1. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
 2. Morze, góry, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
 3. Bezpiecznie na wakacjach.
 4. Kolory lata.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - Czerwiec

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu swobodnie i bezpiecznie.
 3. Wdrażanie do samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie.
 5. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez mycie rąk przed posiłkiem i po posiłku oraz po skorzystaniu z toalety.

Kalendarz imprez

 1. Marzec
  1. „Dzień Kobiet” – grupowe świętowanie -8 marca
  2. Powitanie wiosny – 21 marca
  3. Dzień Wody - 23 marca
 2. Kwiecień
  1. Dzień Książki dla Dzieci - 1 kwietnia
  2. Dzień Matki Ziemi Eko zabawy– 22 kwiecień
 3. Maj
  1. Konstytucja 3 maja -4 maja
  2. Matematyka w kolorach - „Geometryczne cudaki” – 13 maja
  3. Dzień Rodziny – 26 maja
 4. Czerwiec
  1. Dzień Dziecka -1 czerwca

Projekt edukacyjny

 • „Poznajemy kontynenty – podróże w różne strony Świata”
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia:
  • „Mali Badacze”
  • „Kodowanie na dywanie”