Jestem w grupie Biedroneczek, lepszej grupy nie znajdziecie!

Tu jest fajnie ,gwar od rana ,każda buzia roześmiana !
Malujemy, rysujemy, z klocków wieże budujemy.
Wszyscy świetnie też liczymy, kodujemy i tańczymy.
Wiedzą również Biedroneczki jak szanować zabaweczki!
Każde dziecko musi wiedzieć jak przy stole ładnie siedzieć,
jak się bawić w grupie grzecznie aby było nam bezpiecznie!
Nasza grupa z tego słynie, że tu wartko życie płynie
W Biedroneczkach każde dziecię najszczęśliwsze jest na świecie!!!

Tematyka kompleksowa - Maj: 

 1. „Jestem mały Patriota’’ (02.05-06.05.2022)
 2. „W zieleni łąka majowa’’ (09.05-13.05.2022)
 3. ,,Kiedy dorośli idą do pracy’’ (15.05-19.05.2022)
 4. „Duże i małe rodziny w akcji’ ’(22.05-26.05.2022)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE - Maj:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcanie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów, wzbogacanie czynnego słownika dzicio pojęcia związane z poznawaniem zawodów
 4. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych
 5. Kształtowanie umiejętności współpracy z grupą podczas różnych zabaw i zadań
 6. Uświadamianie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych, budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami.
 8. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.
 9. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 10. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt oraz roślin oraz przyswajanie zasad ochrony środowiska
 11. Kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie
 12. Zapoznanie dzieci z takim świętem jak ,,Dzień Matki’’. Podkreślanie roli rodziny w życiu dziecka.
Biedronki działają ekologicznie

Wielkanocne nastroje

Tydzień Zdrowia

Obchodziliśmy Dzień Marchewki, Sportu, rozmawialiśmy o higienie, empatii, bawiliśmy się w lekarzy.

Dzień Wody