Biedronki

Biedroneczki są w kropeczki… ale u nas kropek brak.
Figlujemy i skaczemy, zdarza nam się chodzić wspak.
Każdy z nas jest pięciolatkiem, więc wspaniała to jest pora,
By codziennie, już od rana, mknąć wesoło do przedszkola.
Nasze panie co dzień rano stoją w drzwiach z wesołą minką
I w ten sposób się witają z każdym chłopcem i dziewczynką.
Kto Biedronką już się stanie, musi dzielny być i miły,
By dać przykład tym maluchom, co dopiero tu przybyły.
Czasem trzeba śpiewać, tańczyć, liczyć, dzielić na sylaby,
Innym razem coś malować, nieraz czasu brak na laby.
U nas nikt nie zazna nudy, mamy dużo zabaw w kole,
Lalki, auta, klocki, misie, tego nie ma nawet w szkole!
Po angielsku poznajemy nowe słowa i piosenki
I książeczki też czytamy – przecież problem to niewielki.
Wszystkie dzieci chcą być zdrowe, więc na spacer co dzień gnamy,
A gdy ciepło jest na dworze, to plac zabaw uwielbiamy.

Tematyka kompleksowa: Kwiecień 2021

 1. Książki to są przyjaciele, z nimi w życiu jest weselej
 2. Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata
 3. Zdrowy tydzień zaczynamy i o zdrowie swoje dbamy
 4. Niech Ziemia się zieleni, nie tylko na Dzień Ziemi

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - Kwiecień 2021

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wspólne zabawy, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie i swobodnie.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie wiosną, konieczność dostosowania stroju do warunków atmosferycznych.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez higienę i prawidłowe odżywanie się oraz zdrowy tryb życia.
 7. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy oraz analizy i syntezy słuchowej.
 8. Rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne.
 9. Doskonalenie umiejętności matematycznych – klasyfikowania i porównywania wielkości i liczebności, przeliczania, kontynuowania rozpoczętych rytmów, wdrażanie do dodawania na konkretach oraz nazywania liczb.
 10. Rozwijanie umiejętności oraz pogłębianie predyspozycji muzycznych, plastycznych, językowych i ruchowych.
 11. Uwrażliwienie na sferę emocjonalną – nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 12. Uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego świata, konieczność dbania o przyrodę.
 13. Pogłębianie zainteresowań czytelniczych i technologicznych.

Ważne wydarzenia:
07.04. - Światowy Dzień Zdrowia
14.04. - Dzień Patrzenia w niebo
22.04. - Dzień Ziemi

Dzień Technologii

Dzień Technologii obchodziliśmy 22 marca. Najpierw rozwiązywaliśmy zagadki, w których ukryte były nazwy sprzętów elektrycznych i elektronicznych, następnie czytaliśmy wiersz pt. ,,Wynalazki".

Dzień Pandy

Podczas zajęć poznaliśmy ciekawostki z życia pandy, wykonywaliśmy maski pandy oraz odtańczyliśmy taniec pand.