Jestem w grupie Biedroneczek, lepszej grupy nie znajdziecie!
Tu jest fajnie ,gwar od rana ,każda buzia roześmiana !
Malujemy, rysujemy, z klocków wieże budujemy.
Wszyscy świetnie też liczymy, kodujemy i tańczymy.
Wiedzą również Biedroneczki jak szanować zabaweczki!
Każde dziecko musi wiedzieć jak przy stole ładnie siedzieć,
jak się bawić w grupie grzecznie aby było nam bezpiecznie!
Nasza grupa z tego słynie, że tu wartko życie płynie
W Biedroneczkach każde dziecię najszczęśliwsze jest na świecie!!!

Tematyka kompleksowa: 

 1. „Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele”.
 2. „Witaminy, hop! Do brzuszka, i marchewka, i pietruszka”.
 3. „Las szumi jesiennie, już robi się sennie”
 4. „Buty, butki, buciory”- projekt edukacyjny.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Zapoznanie z różnymi cechami owoców i miejscem pochodzenia, wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych.
 2. Wielozmysłowe poznawanie warzyw i sposobów ich wykorzystania.
 3. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 4. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom, ujmowania globalnego liczebności.
 5. Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.
 6. Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody, bliższe poznanie mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów, wdrażanie do poszanowania przyrody.
 7. Wzbogacanie wiedzy o butach i zawodzie szewca. Doskonalenie umiejętności zakładania butów.

Dzień Jabłka