Grudzień
Tematyka kompleksowa:

 1. „Kiedy mamy dzień, a kiedy noc.”
 2. „Jak wyglądał świat przed milionami lat”
 3. „W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem”
 4. „Przy świątecznym stole”
 5. „Zasypało cały świat, nocką śnieżek z nieba spadł”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 1. Wzbogacanie wiedzy o dinozaurach.
 2. Uwrażliwienie na piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 3. Wprowadzenie świątecznego nastroju, przybliżanie tradycji świątecznych Bożego Narodzenia.
 4. Wdrażanie do robienia miłych niespodzianek najbliższym. Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem.
 5. Kształcenie umiejętności wypowiedzi i bogacenie słownika czynnego dzieci.
 6. Wzbogacanie wiedzy poprzez prowadzenie doświadczeń i zabaw badawczych.
 7. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych literaturą dziecięcą.
 8. Organizowanie działań artystycznych dających dzieciom możliwość wyrażania siebie i swoich emocji.
 9. Stwarzanie okazji do polisensorycznego poznawania otaczającego świata.
 10. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

Jestem w grupie Biedroneczek, lepszej grupy nie znajdziecie!
Tu jest fajnie ,gwar od rana ,każda buzia roześmiana !
Malujemy, rysujemy, z klocków wieże budujemy.
Wszyscy świetnie też liczymy, kodujemy i tańczymy.
Wiedzą również Biedroneczki jak szanować zabaweczki!
Każde dziecko musi wiedzieć jak przy stole ładnie siedzieć,
jak się bawić w grupie grzecznie aby było nam bezpiecznie!
Nasza grupa z tego słynie, że tu wartko życie płynie
W Biedroneczkach każde dziecię najszczęśliwsze jest na świecie!!!

Tematyka kompleksowa: 

 1. „W klockolandii" (02.11-05.11.2021)
 2. „Piękna nasza Polska cała"’ (08.11-12.11.2021)
 3. ,,Nasze domowe pupile’’ (15.11-19.11.2021)
 4. „Witajcie w naszej bajce’’ (22.11- 26.11.2021)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie i w pogodzie jesienią, zwrócenie uwagi na zmianę ubrań z lekkich na cieplejsze, zwrócenie uwagi, że jesień to pora deszczowa.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej
 7. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.
 8. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych
 9. Rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi, kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego, wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji
 10. Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 11. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt i roślin
 12. Poznawanie różnych budowli oraz znaczenia pracy architekta, rozwijanie kreatywności i wyobraźni przestrzennej, utrwalanie nazw figur geometrycznych
Jesteśmy małymi patriotami

Dzień Praw Dziecka

Projekt "Buty, butki"

Dzień Kredki