Jestem w grupie Biedroneczek, lepszej grupy nie znajdziecie!
Tu jest fajnie ,gwar od rana ,każda buzia roześmiana !
Malujemy, rysujemy, z klocków wieże budujemy.
Wszyscy świetnie też liczymy, kodujemy i tańczymy.
Wiedzą również Biedroneczki jak szanować zabaweczki!
Każde dziecko musi wiedzieć jak przy stole ładnie siedzieć,
jak się bawić w grupie grzecznie aby było nam bezpiecznie!
Nasza grupa z tego słynie, że tu wartko życie płynie
W Biedroneczkach każde dziecię najszczęśliwsze jest na świecie!!!

Tematyka kompleksowa: 

 1. „W klockolandii" (02.11-05.11.2021)
 2. „Piękna nasza Polska cała"’ (08.11-12.11.2021)
 3. ,,Nasze domowe pupile’’ (15.11-19.11.2021)
 4. „Witajcie w naszej bajce’’ (22.11- 26.11.2021)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie i w pogodzie jesienią, zwrócenie uwagi na zmianę ubrań z lekkich na cieplejsze, zwrócenie uwagi, że jesień to pora deszczowa.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej
 7. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.
 8. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych
 9. Rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi, kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego, wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji
 10. Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 11. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt i roślin
 12. Poznawanie różnych budowli oraz znaczenia pracy architekta, rozwijanie kreatywności i wyobraźni przestrzennej, utrwalanie nazw figur geometrycznych
Dzień Jabłka

Tydzień Przedszkolaka