Jagódki

My Jagódki, fajne ludki, u nas ponuraków brak.
Figlujemy i skaczemy, zdarza nam się chodzić wspak.
Każdy z nas jest sześciolatkiem, wkrótce czeka na nas szkoła,
więc codziennie, już od rana, mkniemy żwawo do przedszkola.
Nasze panie co dzień rano stoją w drzwiach z wesołą minką
I w ten sposób się witają z każdym chłopcem i dziewczynką.
Kto Jagódką już się stanie, musi dzielny być i miły,
By dać przykład tym maluchom, co dopiero tu przybyły.v Czasem trzeba śpiewać, tańczyć, liczyć, dzielić na sylaby,
Innym razem coś malować, nieraz czasu brak na laby.
Znamy cyfry i litery, teraz pora na czytanie,
Tego właśnie nas nauczą, nasze ukochane panie!
U nas nikt nie zazna nudy, mamy dużo zabaw w kole,
Lalki, auta, klocki, misie, tego nie ma nawet w szkole!
Po angielsku poznajemy nowe słowa i piosenki
I książeczki też czytamy – przecież problem to niewielki.
Wszystkie dzieci chcą być zdrowe, więc na spacer co dzień gnamy,
A gdy ciepło jest na dworze, to plac zabaw uwielbiamy.

Tematyka kompleksowa: Czerwiec

 1.  Sporty letnie
 2. Wyjątkowe smaki lata
 3. Pożegnanie przedszkola
 4. Wkrótce wakacje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Czerwiec

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wspólne zabawy, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie i swobodnie.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie wiosną, konieczność dostosowania stroju do warunków atmosferycznych.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez higienę i prawidłowe odżywanie się oraz zdrowy tryb życia.
 7. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy oraz analizy i syntezy słuchowej.
 8. Rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne.
 9. Doskonalenie umiejętności matematycznych – klasyfikowania i porównywania wielkości i liczebności, przeliczania, kontynuowania rozpoczętych rytmów, wdrażanie do dodawania i odejmowania na konkretach, ćwiczenia w nazywaniu liczb.
 10. Rozwijanie umiejętności oraz pogłębianie predyspozycji muzycznych, plastycznych, językowych i ruchowych.