Leśne Skrzaty

Grupa „Leśne Skrzaty” to dzieci 3-letnie. Pracują w niej panie: mgr Wioletta Rzemyszkiewicz oraz mgr Natalia Bąk. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają dzieciom zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Nasza sala, w której wspólnie bawimy się i uczymy jest kolorowa i piękna. Wspólnie dbamy, aby była piękna utrzymując w niej porządek. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami dzieci odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej i pięknych kołysanek. Każdy dzień stanowi podstawę do wzbogacania wiadomości, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Tematyka kompleksowa: styczeń

 1. ,,Kiedy zimno jest na dworze’’ (04.01-08.01.2021)
 2. ,,Zabawy na śniegu’’ (11.01-15.01.2021 )
 3. Kocham babcię, kocham dziadka (18.01-22.01.2021)
 4. Czas na zimowe obserwacje (25.01-29.01.2021)


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: styczeń

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie i w pogodzie zimą zwrócenie uwagi na zmianę ubrań na cieplejsze.
 5. Kształtowanie przynależności do swojej rodziny , uświadamianie istniejącej więzi między wnukami a dziadkami
 6. Uwrażliwienie na naturalne piękno zimowego krajobrazu
 7. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.
 8. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych
 9. Rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi, kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego, rozwijanie pamięci poprzez naukę wierszy i piosenek
 10. Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
Mikołajki

Dzień Pluszowego Misia

Leśne Skrzaty pamiętały, że 25 listopada wszystkie misie na całym świecie obchodzą swoje święto. W tym dniu maluszki zaśpiewały znaną im piosenkę "Jadą misie" oraz wykonały z kolorowych kół postać misia. Brawo!!!