Leśne Skrzaty

Grupa „Leśne Skrzaty” to dzieci 3-letnie. Pracują w niej panie: mgr Wioletta Rzemyszkiewicz oraz mgr Natalia Bąk. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zajęciach i zabawach. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają dzieciom zabawy na przedszkolnym placu zabaw oraz spacery. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Nasza sala, w której wspólnie bawimy się i uczymy jest kolorowa i piękna. Wspólnie dbamy, aby była piękna utrzymując w niej porządek. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami dzieci odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej i pięknych kołysanek. Każdy dzień stanowi podstawę do wzbogacania wiadomości, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Tematyka kompleksowa: Kwiecień 2021

 1. ,,Pogoda w kratkę” ( 06.04-09.04.2021 )
 2. „Tam, gdzie Słońce, księżyc i gwiazdy” ( 12.04-16.04.2021 )
 3. „Przedszkolaki dbają o zdrowie” ( 19.04-23.04.2021 )
 4. „W świecie roślin i zwierząt”(26.04-30.04.2021 )

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - Kwiecień 2021

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb
 4. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznyc
 5. Kształtowanie umiejętności współpracy z grupą podczas różnych zabaw i zadań
 6. Poszerzenie wiadomości przyrodniczych, związanych z różnorodnością pogody w kwietniu
 7. Doskonalenie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści oraz doskonalenie umiejętności dzielenia krótkich wyrazów na sylaby.
 8. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 9. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej
 10. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt oraz roślin
 11. Kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie
 12. Rozbudzanie zainteresowania Kosmosem
 13. Poszerzenie wiadomości na temat Kosmosu
 14. Poznanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia,
 15. Poznanie znaczenia zdrowego odżywiania oraz zachowania zasad higieny.

Pierwszy tydzień pracy zdalnej Święta Wielkanocne

Dzień Dinozaura

Bal karnawałowy