Jesteśmy „Morskie Stworki” mamy 3 i 4 latka. Dopiero się poznajemy, ale lubimy ze sobą przebywać, a czas upływa nam na dobrej, wspólnej zabawie. Jesteśmy ciekawi świata, dlatego też podejmujemy różnorodne działania: poznajemy i czytamy samogłoski, eksperymentujemy, poznajemy tajniki kodowania „Kodowanie na dywanie”, podróżujemy realizując program „Przedszkolne podróże małe i duże”, śpiewamy i gramy na instrumentach, uwielbiamy tańczymy i rysować.

Tematyka kompleksowa - październik

  1. Dary jesieni.
  2. Szukamy jesieni w lesie i w parku.
  3. Jestem zdrowym przedszkolakiem.
  4. Kiedy mamy dzień, a kiedy noc.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - październik

  1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
  2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu swobodnie i bezpiecznie.
  3. Wdrażanie do samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
  4. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
  5. Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie.
  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez mycie rąk przed posiłkiem i po posiłku oraz po skorzystaniu z toalety.
Dzień Drzewa

Zabawy badawcze "Mali Einsteini"

Zabawy z wiatrem - wykonywanie eksperymentów z wykorzystaniem torebek foliowych.

Dzień Chłopca