Motylki to grupa 5-6 latków, wśród których jest 11 dziewczynek i 12 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte i ciekawe świata. Motylki z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy ich dzień w Krainie Wesołej Zabawy wypełniony jest zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz  ruchowymi na placu zabaw.

Tematyka kompleksowa - wrzesień 

 1. „Wracamy z wakacji”
 2. „Bezpieczna droga do przedszkola”
 3. „Jesień wokół nas”
 4. „Przedszkolak w krainie wielkich emocji”
 5. „Grzybobranie”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - wrzesień

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozwijanie zdolności dydaktycznych i artystycznych.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  i akceptacji.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie i w pogodzie u schyłku lata i jesienią, zwrócenie uwagi na możliwość noszenia lekkich ubrań w ciepłe dni oraz cieplejszego ubierania się rano, kiedy jest już dość chłodno.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na dworze: na placu zabaw.
 6. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 7. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy, rozwijanie sprawności manualnej, poczucia rytmu i rozwijanie wyobraźni.
 8. Doskonalenie umiejętności matematycznych i językowych, szczególnie klasyfikowania, przeliczania, porównywania wielkości, dzielenia słów na sylaby i wyodrębniania pierwszej głoski.

Ważne daty we wrześniu

 • 15 września obchodzimy „Dzień Kropki”
 • 20-24 września
  „Tydzień Przedszkolaka- Przedszkolak w krainie wielkich emocji”
 • 23 września „Pierwszy Dzień Jesieni”
 • 30 września „Dzień Chłopca”
Dzień Kropki - 15.09