Motylki
Motylki to grupa 5-6 latków, wśród których jest 11 dziewczynek i 12 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte i ciekawe świata. Motylki z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy ich dzień w Krainie Wesołej Zabawy wypełniony jest zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz  ruchowymi na placu zabaw.

Tematy kompleksowe:

 1. Dzieci świata
 2. Wkrótce lato
 3. Morze, góry, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
 4. Bezpieczne wakacje podkreślenie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas wakacyjnych gier, zabaw i wycieczek
 5. Pożegnania nadszedł czas

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: CZERWIEC

 1. Poszerzanie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów. Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości. Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie. Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka
 2. Obserwowanie , w sposób bezpośredni, zmian zachodzących w przyrodzie. - Określanie charakterystycznych cech lata, np., : długie dni, wyższa temperatura; - Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku: burzy, tęczy.
 3. Rozbudzanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna bogactwa regionów naszego kraju. Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
 4. Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 5. Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej szczegółowych wypowiedzi oraz wzbogacenie słownictwa
 6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw
 7. Poszerzanie wiedzy o sportach letnich, zachęcanie do uprawiania sportów w trosce o swoje zdrowie.
 8. Wzbogacanie wiedzy o pracy rolnika.
 9. Kształtowanie pojęć matematycznych - rozwijanie umiejętności sprawnego dodawania, odejmowania, rozwiązywania zadań treścią, orientacji w przestrzeni, określania godzin
 10. Doskonalenie umiejętności czytania prostych tekstów, kształcenie umiejętności czytania sylabami i globalnie.
 11. Wdrażanie do udzielania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, fleksyjnym, składniowym.
 12. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania
 13. Organizowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z przyrządów, zachęcanie do korzystania z przyborów.
Pokaz mody patriotycznej

Jajko wielkanocne

We wtorek odbyły się w grupie Motylków warsztaty plastyczne, dzieci wykonały jajka wielkanocne metodą decoupage.