Motylki
Motylki to grupa 5-6 latków, wśród których jest 11 dziewczynek i 12 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte i ciekawe świata. Motylki z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy ich dzień w Krainie Wesołej Zabawy wypełniony jest zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz  ruchowymi na placu zabaw.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: kwiecień

 1. Rozwijanie mowy i wypowiedzi dzieci. Doskonalenie pisowni poznanych liter. Doskonalenie syntezy słuchowej i wzrokowej.
 2. Rozwijanie kompetencji matematycznych. Kształtowanie umiejętności kodowania informacji.
 3. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej, wrażliwości estetycznej w odniesieniu do aktywności muzycznej, tanecznej i plastycznej.
 4. Uświadomienie konieczności dbania o zdrowie, poznanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz zachowania zasad higieny. Poznanie zawodów: kucharza, lekarza, dietetyka. Utrwalenie nawyków spożywania owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenie spożywania słodyczy,
 5. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń. Budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych.

Tematyka kompleksowe: kwiecień

 1. „Wiosna, wiosna ach to Ty” (05 - 09.04.2021)
 2. „Bez zwierząt świat byłby nudny” (12 - 16.04.2021)
 3. „Przedszkolaki dbają o zdrowie” (19 - 23.04.2021)
 4. „Dzieciaki mali odkrywcy” (26 - 30.04.2021)

Ważne daty: marzec

 • 8 marca Dzień Kobiet
 • 14  marca Dzień Matematyki
 • 21 marca Pierwszy Dzień Wiosny
 • 22 marca Dzień Wody