Card image
III

Promyczki

Grupa III „Promyki” to 3,4 i 5- latki. Do oddziału uczęszcza 24 dzieci, 15 dziewczynek i 9 chłopców. Przedszkolaki szybko zintegrowały się ze sobą.
Większość dzieci uczęszcza do oddziału pierwszy rok. Promyki lubią śpiewać, tańczyć i bawić się ze sobą. W grupie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. Poznają świat poprzez udział w innowacji „Nauka czy zabawa”.

Tematy kompleksowe

 1. "Wszystkie dzieci nasze są" (01.06-05.06)
 2. "Zwierzęta egzotyczne" (08.06-12.06)
 3. "Morski świat" (15.06-19.06)
 4. "Podróże małe i duże" (22.06-30.06)

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 1. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie wiosną .
 2. Wyrabianie postawy szacunku wobec przyrody.
 3. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy, rozwijanie sprawności manualnej, poczucia rytmu i rozwijanie wyobraźni.
 4. Doskonalenie umiejętności matematycznych i językowych, szczególnie klasyfikowania, przeliczania, porównywania wielkości, dzielenia słów na sylaby i wyodrębniania pierwszej głoski.

Informacje o grupie

Nauczycielki
 • Bernadeta Wieczorek-Strasz
 • Michalina Struzik
Dyżur pedagogiczny
 • p. Benia
 • p. Michalina
Zajęcia dodatkowe
 • Język angielski
 • Rytmika
 • Religia

Aktualności Promyczków