Promyczki

Grupa PROMYCZKI to radosne i koleżeńskie 5-latki. Chętnie chodzą do przedszkola i czują się w nim bardzo dobrze. Tutaj czas spędzamy na wspólnej zabawie, razem odkrywamy wiele tajemnic i poznajemy świat. Lubimy rysować, malować, tańczyć, śpiewać, muzykować, rozwiązywać zadania, a także uczyć się czytać i pisać. W każdym z nas ukrywa się talent, który nasze Panie pozwalają nam go odkryć i rozwijać. Przesyłamy wszystkim gorące, promyczkowe pozdrowienia :)

Tematyka kompleksowa: Październik

 1. Tajemnice poczty.
 2. Pani Jesień i jej wspaniałe stroje.
 3. Co nam jesień w koszach niesie?
 4. Rytmy w przyrodzie i rytmy na co dzień.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Październik

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wspólne zabawy, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie i swobodnie.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie jesienią, konieczność dostosowania stroju do warunków atmosferycznych, dominującą kolorystykę.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez higienę i prawidłowe odżywanie się i zdrowy tryb życia.
 7. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy oraz analizy i syntezy słuchowej.
 8. Rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne.
 9. Doskonalenie umiejętności matematycznych – klasyfikowania i porównywania wielkości i liczebności, przeliczania, kontynuowania rozpoczętych rytmów, wdrażanie do dodawania na konkretach oraz nazywania liczb, zwrócenie uwagi na rytmiczność świata.
 10. Rozwijanie umiejętności oraz pogłębianie predyspozycji muzycznych, plastycznych, językowych i ruchowych.
 11. Uwrażliwienie na sferę emocjonalną – nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Dyżur pedagogiczny dla Rodziców

- Pani Ania: wtorek w godzinach od 16.00 -16.30
- Pani Danusia: czwartek w godzinach od 16.00 -16.30

Dzień Drzewa - Promyki sadzą swoje drzewko w ogrodzie przedszkolnym.

Dzień Chłopaka - 30.09.

Dzień Jabłka

Promyczki wykonały wspólną pracę plastyczną "Skrzynia jabłek", poznały budowę jabłka jak również delektowały się ich smakiem, pamiętając o korzyściach zjadania tych owoców.

Przedszkolak w Krainie Wielkich Emocji

Pod takim hasłem obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.