Promyczki

Grupa PROMYCZKI to radosne i koleżeńskie 5-latki. Chętnie chodzą do przedszkola i czują się w nim bardzo dobrze. Tutaj czas spędzamy na wspólnej zabawie, razem odkrywamy wiele tajemnic i poznajemy świat. Lubimy rysować, malować, tańczyć, śpiewać, muzykować, rozwiązywać zadania, a także uczyć się czytać i pisać. W każdym z nas ukrywa się talent, który nasze Panie pozwalają nam go odkryć i rozwijać. Przesyłamy wszystkim gorące, promyczkowe pozdrowienia :)

Tematyka kompleksowa na miesiąc: Styczeń

 1. Mija czas – znów zima wokół nas
 2. Sporty zimowe dla zdrowia odlotowe
 3. Bardzo kocham babcię i dziadka
 4. Zimowe obserwacje i eksperymenty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Styczeń

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wspólne zabawy, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie i swobodnie.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Poznawanie nazw pór roku, ich charakterystycznych cech oraz cykliczności ich występowania. Rozwijanie umiejętności obserwowania otaczającego świata.
 5. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy, konieczność dostosowania stroju do warunków atmosferycznych, konieczność niesienia pomocy ptakom, zwierzętom.
 6. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 7. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez higienę i prawidłowe odżywanie się oraz zdrowy tryb życia.
 8. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy oraz analizy i syntezy słuchowej.
 9. Rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne.
 10. Doskonalenie umiejętności matematycznych – klasyfikowania i porównywania wielkości i liczebności, przeliczania, kontynuowania rozpoczętych rytmów, wdrażanie do dodawania na konkretach oraz nazywania liczb.
 11. Rozwijanie umiejętności oraz pogłębianie predyspozycji muzycznych, plastycznych, językowych i ruchowych.
 12. Kształtowanie uczuć przywiązania i szacunku dla najbliższych osób.

Dyżur pedagogiczny dla Rodziców

- Pani Ania: wtorek w godzinach od 16.00 -16.30
- Pani Danusia: czwartek w godzinach od 16.00 -16.30

Mikołajki

Andrzejkowe wróżby

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada Promyczki obchodziły Dzień Pluszowego Misia.

Dzień Drzewa - Promyki sadzą swoje drzewko w ogrodzie przedszkolnym.