Promyczki

Grupa PROMYCZKI to radosne i koleżeńskie 5-latki. Chętnie chodzą do przedszkola i czują się w nim bardzo dobrze. Tutaj czas spędzamy na wspólnej zabawie, razem odkrywamy wiele tajemnic i poznajemy świat. Lubimy rysować, malować, tańczyć, śpiewać, muzykować, rozwiązywać zadania, a także uczyć się czytać i pisać. W każdym z nas ukrywa się talent, który nasze Panie pozwalają nam go odkryć i rozwijać. Przesyłamy wszystkim gorące, promyczkowe pozdrowienia :)

Tematyka kompleksowa: Czerwiec

 1. Dzieciaki w ruchu.
 2. Z wizytą w gospodarstwie wiejskim.
 3. Lato w sadzie i ogrodzie.
 4. Przyszło lato.
 5. Idą wakacje, będzie zabawa, będą atrakcje!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, integracja grupy przedszkolnej.
 2. Doskonalenie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wspólne zabawy, zwrócenie uwagi na fakt, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie i swobodnie.
 3. Doskonalenie samodzielności w zakresie samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie, spożywanie posiłków, porządkowanie zabawek, zgłaszanie swoich potrzeb.
 4. Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy, konieczność dostosowania stroju do warunków atmosferycznych, konieczność niesienia pomocy ptakom, zwierzętom.
 5. Przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez higienę i prawidłowe odżywanie się i zdrowy tryb życia.
 7. Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na określone tematy oraz analizy i syntezy słuchowej.
 8. Rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne.
 9. Doskonalenie umiejętności matematycznych – klasyfikowania i porównywania wielkości i liczebności, przeliczania, kontynuowania rozpoczętych rytmów, wdrażanie do dodawania na konkretach oraz nazywania liczb.
 10. Rozwijanie umiejętności oraz pogłębianie predyspozycji muzycznych, plastycznych, językowych i ruchowych.
 11. Uwrażliwienie na sferę emocjonalną – nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 12. Poznanie znaczenia zdrowego odżywiania, utrwalenie zasad zdrowego stylu życia oraz zachowania zasad higieny.
 13. Pogłębianie wiedzy o zwierzętach wiejskich oraz darach, jakie niesie latem ogród i sad.
 14. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji – uwrażliwienie dzieci na bezpieczny odpoczynek.

Uroczystości i wydarzenia w czerwcu:
06.06. - wycieczka do parku im. F. Chopina w Starym Koninie oraz wizyta u Prezydenta Konina
08.06. - uroczyste zakończenie roku szkolnego
13.06. -Kino Przedszkolaka "Bezpieczne wakacje"
23.06. -Dzień Ojca

Dyżur pedagogiczny dla Rodziców

- Pani Ania: wtorek w godzinach od 16.00 -16.30
- Pani Danusia: czwartek w godzinach od 16.00 -16.30

Pokaz Mody Patriotycznej

29.04. dzieci z grupy Promyki, prezentowały modę patriotyczną z okazji zbliżających się Świąt Narodowych.

4 kwiecień - Międzynarodowy Dzień Marchewki

Promyczki również pamiętały o tym dniu :)