Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Jagódki

My starszacy w Jagódkach grupę mamy i radośnie w niej działamy.
Wspólna praca i zabawa to dla nas ważna sprawa.
Każdy z nas ma jakiś talent, co w Jagódkach się przydaje.
Ktoś planuje, ktoś buduje, świetnie nam się współpracuje.
Tu zdolności  rozwijamy i wciąż sobie pomagamy.
Jest nauka i  zabawa, zgrany zespół to podstawa.

Nauczycielki pracujące w grupie IV:

 • Natalia Kucharska
 • Marzanna Wrotecka

Godziny dostępności:

 • Pani Natalia – poniedziałek 15:30-16:30
 • Pani Marzenka – czwartek 15:30-16:30

Zajęcia dodatkowe:

 • RELIGIA
  • poniedziałki 9:00-9:30
  • wtorki 9:30-10:00
 • JĘZYK ANGIELSKI
  • wtorki 11:00-11:30
  • piątki 11:00-11:30

Maj

Tematyka kompleksowa:

 1. Jak mądrze korzystać z technologii”

   

 2. „Co w trawie piszczy”

   

 3. „Najważniejsza jest rodzina”

   

 4. „Puk, puk, to ja, sztuka”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 1. Poszerzanie wiadomości o wybranych gatunkach kwiatów i zwierząt zamieszkujących łąkę – wyrabianie szacunku do zwierząt i roślin, dostrzeganie ich piękna.

   

 2. Rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia.

   

 3. Kształcenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii (Ozobot, komputer, telefon).

   

 4. Poznawanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina.

   

 5. Uwrażliwienie na piękno dzieł sztuki, zachęcanie do obcowania ze sztuką.

   

 6. Poszukiwanie własnych zainteresowań i predyspozycji. Stwarzanie okazji do wyrażania ekspresji twórczej.

   

 7. Poznawanie dalszego środowiska społecznego-poznawanie państw Unii Europejskiej.

   

 8. Kształtowanie pojęć matematycznych – rozwijanie umiejętności sprawnego dodawania, odejmowania, rozwiązywania zadań  treścią,  orientacji w przestrzeni, określania godzin
 9. Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów, kształcenie umiejętności czytania sylabami i globalnie.

   

 10. Wdrażanie do udzielania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, fleksyjnym, składniowym.

   

 11. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

   

 12. Organizowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z przyrządów, zachęcanie  do korzystania z przyborów.
Zostały przyjęte bardzo miło przez  panią dyrektor Urszulę Karczewską, panią Katarzynę w bibliotece, dzieci z klasy pierwszej i ich wychowawczynię…
Dzień Chłopaka w naszej Jagodowej grupie przebiegał na  wesoło i sportowo.
Dzień gier planszowych, zabaw sportowych i tanecznych szaleństw.
Tydzień Przedszkolaka - to dla Jagódek czas wesołej zabawy, gier, sportów i  artystycznych działań.
 • 1
 • 2(current)