Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Kodowanie na dywanie… ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki programowania

Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”

Opracowała: Danuta Andrzejewska,

Projekt edukacyjny przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich

Termin realizacji projektu: wrzesień 2022r. – czerwiec 2023r.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Cele główne projektu:

 • rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia
 • rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała
 • kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich ( współpraca
  w parach, w grupie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)

Cele szczegółowe:

 • włączenie elementów kodowania do aktywności o różnym charakterze
 • rozwijanie umiejętności planowania, trening pamięci
 • odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności
 • odczytywanie, rozumienie symboli i znaków;
 • pokazanie, że kodowanie nie jest trudne, a realizacja aktywności związanych z kodowaniem nie wymaga dostępu do stacjonarnego sprzętu komputerowego.

Przewidywane efekty, dla dziecka:

 • potrafi przy pomocy symboli graficznych stworzyć kod,
 • potrafi ułożyć obrazki na podstawie podanych współrzędnych,
 • potrafi stworzyć logiczny ciąg zdarzeń,
 • potrafi ułożyć obrazki zgodnie z podanymi warunkami,
 • określa kierunki „w prawo”, „w lewo”,
 • stara się określić miejsce na macie za pomocą współrzędnych,
 • stara się odnaleźć błąd w utworzonym kodzie, a następnie skorygować go i sprawdzić, czy kod jest utworzony prawidłowo,
 • szuka rozwiązań stawianych przed nim problemów,

Przewidywane efekty, dla przedszkola:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez uatrakcyjnienie oraz podniesienie jakości zajęć,
 • upowszechnienie kodowania, włączenie elementów kodowania do aktywności o różnym charakterze
 • podniesienie jakości pracy przedszkola.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu wg. opracowanego harmonogramu.

Tematyka zajęć:

 • Nasze wakacyjne wspomnienia.
 • Dzień Kropki.
 • Fajnie być przedszkolakiem.
 • Kolorowe, piękne i pachnące –jesienne warzywa i owoce.
 • Moja miejscowość, mój dom.
 • My się zimy nie boimy –algorytm jesiennych przetworów.
 • Zabawa z pikselami –kod BINARNY
 • Znam swój kraj –gra planszowa.
 • W poszukiwaniu kodu do zabawek.
 • Większa od… mniejsza od” –gra zespołowa.
 • Poznajemy miesiące.
 • Zakodowane sporty nie tylko zimowe.
 • W Internecie może być bezpiecznie.
 • Smacznego… zakodowane zajęcia kulinarne.
 • Wiosenne zabawy z symetrią.
 • Wiosenne sudoku.
 • Dekoracja z ukrytym kodem.
 • Robot –myszka.

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja przedszkolaków podczas wykonywania zadań indywidualnie i w zespole
 • monitorowanie postępów (karty pracy)
 • Konkurs grupowy „Mały informatyk”