Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Kółko badawcze „Mali Einsteini”

Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Autor: Dorota Kurzawa

Temat: Kółko badawcze „Mali Einsteini” – doświadczenia i eksperymenty w edukacji elementarnej

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż – a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!”
Konfucjusz

Data wprowadzenia: wrzesień 2022r.

Adresatami i są dzieci z oddziału przedszkolnego VI Morskie Stworki.  Rozpoczęcie projektu nastąpi październik 2022r. i trwać będzie  do czerwiec 2023. Zajęcia projektu odbywać się będą 2-3 razy w miesiącu .

CELE  PROJEKTU:

Cel ogólny:

Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków  z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów
i zjawisk przyrodniczych.

Cele szczegółowe:

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych
  doświadczeń.
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
 • Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
 • Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny.
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.

PRZEWIDYWANE EFEKTY, dla dziecka:

 • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada,
  eksperymentuje).
 • Cierpliwie czeka na swój udział w badaniach.
 • Przestrzega ustalonych zasad w zabawach.
 • Formułuje spostrzeżenia i wnioski.
 • Posługuje się prostymi narzędziami.
 • Poprawnie nazywa badane przedmioty i zjawiska.
 • Poprawnie nazywa urządzenia techniczne.
 • Rozumie rzeczywistość w sposób uważny i otwarty.
 • Dba o stan środowiska społeczno- przyrodniczego

TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. Pienisty potwór /wulkan/:
 2. Uzyskiwanie barw
 3. Drożdże
 4. Rakieta balonowa
 5. Wiatrak
 6. Wiatrem malowane
 7. Właściwości ognia – ciepło
 8. Czego potrzebuje ogień?
 9. Znikająca woda
 10. Co pływa, co tonie?
 11. Co powstaje podczas spalania świeczki?
 12. Bakterie mydła się boją.
 13. Ulatujący wosk
 14. Zaczarowany balon
 15. Sklejone szklanki
 16. Niewidoczna błona
 17. Siła powietrza
 18. Książka na „kółkach”
 19. Ciśnienie atmosferyczne
 20. Jak Kopciuszek
 21. Zgubiony przedmiot
 22. Magiczny teatr
 23. Hodowla kryształów I
 24. Hodowla kryształów II
 25. Telefon
 26. Lupa z kropli wody
 27. Konserwowanie żywności
 28. Żarzące się obrazki
 29. Balon jak magnes
 30. Dziwne jajka
 31. Ukryte pismo – niewidzialne atramenty

EWALUACJA .

Podczas realizacji projektu będzie dokonywana ewaluacja bieżąca i końcowa.

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja przedszkolaków podczas zajęć ( filmy, zdjęcia)
 • monitorowanie postępów ( zdjęcia, filmy)
 • obserwowanie przedszkolaków podczas zajęć otwartych i warsztatów z rodzicami.

Bibliografia

Al.Khamisy D. – Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich”.
Elbanowska S. – Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym
Elkonin D. B.- Psychologia zabawy
Gutowska H – U nas środowisko społeczno – przyrodnicze
Kielar – Turska M. – Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata
Kielar – Turska M. Muchacka B.- Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy
Kostic Z – Między zabawą a fizyką
Muchacka B. -Zabawy badawcze dzieci w przedszkolu
Muchacka B. -Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej
Lelonek M. – Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym
Okoń W. – Zabawa a rzeczywistość
VanCleve J. – Astronomia dla każdego; Biologia dla każdego; Chemia dla każdego; Matematyka dla każdego. 101 doświadczeń.
Taylor B. – Powietrze i latanie; Bateria i magnesy; Kolor i światło; Baterie i magnesy; Co pływa, a co tonie.