Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie

19.01.2023r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie, z rąk pani wiceminister Marzeny Machałek, nasze przedszkole otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Placówki przedszkolne i szkolne przystępują do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” dobrowolnie. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Wręczane przez wiceminister Marzenę Machałek certyfikaty zostały przyznane w 2022 r. przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie rekomendacji Centralnej Kapituły działającej przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. Na ten sukces złożyła się wspólna praca dyrektora, koordynatora i całej społeczności szkolnej i przedszkolnej.

Otrzymany Certyfikat jest zwieńczeniem długofalowego działania i jednocześnie zobowiązuje do utrzymywania wysokich standardów, które wyznaczają główne kierunki pracy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie.