Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Nazwa placówki:  Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy’’

Organizator: marka „Kubuś”

 „Kubuś jest naszym przyjacielem

i bardzo lubimy robić z nim zajęcia”

Data wprowadzenia: 01.09. 2022

Adresatami programu są dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych.

Rozpoczęcie programu nastąpi w listopadzie 2022r. i trwać będzie do czerwca 2023r.

Cel ogólny:

Proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu od najmłodszych lat.

Cele szczegółowe:

  • Popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli.
  • Wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci.
  • Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu.
  • Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

PRZEWIDYWANE EFEKTY, dla dziecka:

  • poznaje zasady ochrony przyrody
  • poszerza wiedzę ekologiczną
  • uczy się zasad pielęgnacji roślin
  • kształtuje nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, jak i w domu
  • rozwijają swą sprawność ruchową
  • wie, co należy jeść, by być silnym i zdrowym