Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Mali Einsteini

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Mali Einsteini  – doświadczenia i eksperymenty w edukacji elementarnej 

AUTORZY  INNOWACJI:

Dorota Kurzawa

Anna Wesołowska-Kostrzak

ZAKRES MERYTORYCZNY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze           i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Propozycja wprowadzenia niniejszej innowacji uwzględnia treści dla wszechstronnego rozwoju dziecka i zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną                        i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki.

Założenia innowacji:

Innowacyjność pedagogiczno – metodyczna polegać będzie na przeprowadzaniu zajęć przez nauczycieli z wykorzystaniem różnorodnych metod zabawowych i twórczych z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania, stawiania pytań             i formułowania odpowiedzi. W grupie przedszkolnej będą tworzone sprzyjające warunki wspólnej i zgodnej twórczej zabawy, a także warunki do nauki przez odkrywanie, doświadczanie oraz przeżywanie.  Dzieci będą korzystały z różnorodnych materiałów plastycznych, przyrodniczych, kuchennych, czy artykułów spożywczych. Poznają zasady przeprowadzania zabaw badawczych i bezpiecznego eksperymentowania. W trakcie zajęć pojawi się nieznane dotąd dzieciom pomoce badawcze i terminologia, co przyczyni się do wzbogacenia ich słownika o nowe pojęcia. Niezwykle istotnym założeniem innowacji jest również wyjście naprzeciw dzieciom nieśmiałym, które zwykle w trakcie zajęć dydaktycznych są mniej aktywne i mają trudności w wypowiadaniu się na forum grupy. Dzięki zajęciom innowacyjnym dzieci z młodszej grupy będą miały również możliwość uczestniczenia w nowej formie zajęć, która być może pomoże im odkryć i doświadczyć otaczający je świat.

Cel główny:

Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków  z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.