Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Moje zmysły

Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Autor: Ewa Kuźniacka

Temat: Projekt integracji sensorycznej „Moje zmysły”

Data wprowadzenia: 01.09.2022r.

Adresatami projektu są dzieci z oddziału przedszkolnego grupa V „Motylki”

Rozpoczęcie projektu nastąpi 01.09.2022r. i trwać będzie  do 30.06.2023r.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu .

CELE PROJEKTU:

Cele ogólne:

 • usprawnianie funkcji integracji sensorycznej,
 • stymulowanie wielozmysłowe ( zmysł smaku, węchu, słuchu, dotyku, wzroku),
 • usprawnianie odbioru bodźców sensorycznych,
 • nauka współdziałania w grupie rówieśniczej.

Cele szczegółowe:

 • szerzenie idei integracji sensorycznej z wykorzystaniem zabaw rozwijających zmysły, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, badawczych, dydaktycznych i rytmiczno-ruchowych,
 • zachęcanie i motywowanie dzieci do podejmowania różnorodnej aktywności własnej,
 • umożliwianie dzieciom zdobywania doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności.

PRZEWIDYWANE EFEKTY, dla dziecka:

– usprawni funkcje integracji sensorycznej,
– zdobędzie prawidłowe nawyki ruchowe (prawidłowa postawa ciała),
–usprawni czynności samoobsługowe,
– uzyska sprawniejszą kontrolę nad własnymi ruchami, większą precyzję,
– rozróżni i zrozumie bodźce sensoryczne,
– nawiąże właściwe relacje w grupie rówieśniczej, rodzinie.

PRZEWIDYWANE EFEKTY,  dla przedszkola:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez uatrakcyjnienie oraz podniesienie jakości zajęć,
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o zdrowie i rozwój dzieci
 • podniesienie jakości pracy przedszkola.

TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. Usprawnianie układu przedsionkowego i proprioceptywnego:
  Zabawy:
 • tor przeszkód,
 • ćwiczenia równoważne,
 • skoki obunóż w miejscu, do przodu, do tyłu, na boki,
 • marsz z wymachami rąk i nóg,
 • wchodzenie, schodzenie i zeskakiwanie z ławeczki,
 • wchodzenie i schodzenie na drabinki
 • skłony, przysiady,
 • zabawy paluszkowe,
 • zabawy w przepychanie i siłowanie się,
 • masaż piórkiem, pędzlem,
 • przeciąganie liny, zabawy gumą
 • chodzenie po różnych fakturach fakturowych.
 1. Usprawnianie układu dotykowego:
  Zabawy:
 • dotykanie odpowiednich faktur,
 • szukanie ukrytych drobnych przedmiotów w pojemniku z kaszą, ryżem
 • zabawa „Pudełko sensoryczne”- wyczuwanie rzeczy bez udziału wzroku,
 • chodzenie po ścieżce sensorycznej
 • dobieranie w pary (bez udziału wzroku) przedmiotów o różnej fakturze
 1. Usprawnianie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała:

 • nazywanie i dotykanie części ciała
 • rzucanie woreczków wg instrukcji: do góry, do tyłu, w lewo, w prawo w dół,
 • układanie przedmiotów wg polecenia: za, pod, obok
 • poruszanie wg instrukcji: zrób dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu, jeden w prawo,
 • zabawa w lustro – powtarzanie ruchów drugiej osoby.
 1. Usprawnianie motoryki małej oraz precyzji palców
 • gniecenie różnych faktur,
 • zabawy z wykorzystaniem: solnej, gliny, plasteliny, ciastoliny
 • nawlekanie makaronu, korali na patyk, sznurek,
 • wrzucanie monet do skarbonki,
 • wciskanie w tablicę korkową pinezek,
 • zbieranie pęsetą drobnych elementów, pomponów, papierowych kulek
 • zakręcanie i odkręcanie nakrętek,
 • wodzenie palcem po wzorach, szlaczkach, cyfrach, literach z różnych faktur
 1. Rozwijanie motoryki dużej:
 • czołganie się, zabawy bieżne, rzutne, skoczne, pokonywanie przeszkód
 • chodzenie po ławeczce, kładce, kamieniach
 • chodzenie z woreczkiem na głowie, zabawy z piłką

EWALUACJA INNOWACJI

Sposoby i środki ewaluacji:

Obserwacje dzieci podczas zajęć, uroczystości grupowych , ich aktywność podczas proponowanych działań, obserwacja umiejętności i zaangażowania w sytuacjach zadaniowych

Bibliografia

 1. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekł. Emilia Skowrońska]. – Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016. w 60872
 2. Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję / Lore Wehner, Ylva Schwinghammer ; przekład Mateusz Jaśkowiak. – Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. w 61334
 3. Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym / Daria Jodzis. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. w 58554
 4. Dziecko a integracja sensoryczna / A. Jean Ayres ; przekł. Juliusz Okuniewski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. w 60013
 5. Elementy integracji sensorycznej / Marta Szybkowska. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017. w 61250
 6. Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. w 58192