Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Multimedialny świat przedszkolaka

Innowacja „Multimedialny świat przedszkolaka”

Autor innowacji: Marzanna Wrotecka

 

            Innowacja „„Multimedialny świat przedszkolaka” jest odpowiedzią na zainteresowania dzieci, ich potrzeby, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

            Głównym celem wprowadzenia innowacji jest przygotowanie dzieci przedszkolnych 
do świadomego, bezpiecznego i kreatywnego korzystania z technologii  cyfrowych oraz rozwijanie kompetencji takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów oraz umiejętność pracy w zespole poprzez zabawę, doświadczanie i eksperymentowanie, .

Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

Dzieci:

korzystają ze środków multimedialnych w bezpieczny i świadomy sposób, 
czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii
poszukują różnych rozwiązań napotkanych problemów, eksperymentują,
chętnie współpracują w zespole, rozmawiają i szukają kompromisowych rozwiązań, mając na uwadze  potrzeby innych,
nabywają umiejętność samodzielnego uczenia się i wytrwałego dążenia do celu.