Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Myślę, działam – jestem zdrowy

Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 w Koninie

Autor: Patrycja Pawlak

Temat: Myślę, działam – jestem zdrowy

„Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy dopóki się nie wyczerpią.”

B.K.S Iyengar

Data wprowadzenia: 1 września 2022

Adresatami projektu są dzieci z oddziału przedszkolnego I,II oraz chętnych oddziałów z przedszkola.  Rozpoczęcie projektu nastąpi 1 września 2022 i trwać będzie  do 30 czerwca 2023. Zajęcia w ramach projektu będą odbywać się raz w miesiącu.

CELE PROJEKTU EDUKACYJNEGO:

Cel ogólny:

Rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych polegających na działaniu z warzywami, owocami.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczo – technicznych, wyobraźni twórczej, aktywności poznawczej,
 • rozbudzenie ciekawości otaczającym światem przyrody, prowadzenia obserwacji oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zaobserwowanych zjawisk przyrodniczych,
 • wspieranie działań prozdrowotnych,
 • wdrażanie do pracy z instrukcją,
 • rozwijanie zaciekawienia zdrowymi produktami spożywczymi, poznawanie ich walorów odżywczych,
 • rozwijanie umiejętności kulinarnych,

PRZEWIDYWANE EFEKTY, dla dziecka:

 • wyjaśnia i pracuje z instrukcją,
 • wykonuje doświadczenie z zachowaniem bezpieczeństwa
 • dokonuje analizy i wyciąga wnioski z przeprowadzanego doświadczenia
 • wierzy we własne możliwości
 • posługuje się pojęciami przyrodniczymi
 • dostrzega zalety dbania o zdrowie

PRZEWIDYWANE EFEKTY,  dla przedszkola:

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez współpracę z rodzicami oraz uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych,
 • rozwój placówki jako przedszkola promującego zdrowie,
 • budowanie autorytetu wśród rodziców jako placówki dbającej o zdrowie dzieci,

TEMATYKA PROJEKTU:

 1. Jak poprawnie myć ręce?
 2. Dlaczego warto myć ręce?
 3. Marchewki pod lupą. Z jakich komórek zbudowany jest korzeń marchewki?
 4. Burak – czy buraki piją wodę?
 5. Skurczone kartofle – czy ziemniaki mogą skurczyć się w wodzie?
 6. Podziemne liście. Co wyrośnie z cebuli, która ma dostateczną ilość wody?
 7. Jak ważna jest woda dla rzeżuchy?
 8. Czosnek. Czy z ząbka czosnku wyrośnie roślina?
 9. Mięta i jej zielony kolor.
 10. Zmiana koloru. Czy można zobaczyć drogę wody?

Podczas realizacji tego projektu będzie dokonywana ewaluacja bieżąca.

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja przedszkolaków podczas wykonywania doświadczeń ( filmy, zdjęcia)
 • monitorowanie postępów ( zdjęcia, filmy)

Bibliografia

Gromadzka – Ostrowska J. Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna Podręcznik akademicki

101 eksperymentów z roślinami Wydawnictwo Jedność dla dzieci