Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie jest publicznym przedszkolem, które zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.

 • Przedszkole ma nazwę „Kraina Wesołej Zabawy” nadaną 26 maja 2007 roku przez Radę Miasta Konina
 • Siedziba Przedszkola znajduje się w Koninie przy ulicy Noskowskiego 4
 • Organem prowadzącym Przedszkole Nr 2 jest Miasto Konin
 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty

Hymn Przedszkola nr 2 w Koninie

I. Gdy Ci smutno w domu jest, do przedszkola z nami śpiesz, nigdy sam nie będziesz tu, bo to kraina, kraina jest ze snu.

Ref. Bo to Kraina Wesołej Zabawy, radość, uśmiech gości w niej, tu świat się staje bardziej ciekawy, do krainy zapraszamy hejże, hej.
Bo to kraina wielkiej radości, każdy coś dla siebie znajdzie tu, uśmiech, radość i słońce zagości w naszej krainie pięknej jak ze snu.

II. Ta kraina woła nas, w niej wesoło spędzisz czas, smutki, troski pójdą precz, gdy do krainy, krainy wkroczysz tej.
Ref. Bo to Kraina Wesołej Zabawy, radość, uśmiech gości w niej, tu świat się staje bardziej ciekawy, do krainy zapraszamy hejże, hej.
Bo to kraina wielkiej radości, każdy coś dla siebie znajdzie tu, uśmiech, radość i słońce zagości w naszej krainie pięknej jak ze snu.

Nasze grupy

 • Leśne Skrzaty
  - Dzieci 3 letnie
 • Biedronki
  - Dzieci 4 letnie
 • Promyczki
  - Dzieci 5 letnie
 • Jagódki
  - Dzieci 6 letnie
 • Motylki
  - Dzieci 5-6 letnie
 • Morskie Stworki
  - Dzieci 3-4 letnie

Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Kraina Wesołej Zabawy to miejsce wyjątkowe. Tu każda chwila spędzona jest w radosnej atmosferze, doskonałej zabawie, twórczej nauce. W krainie bajki, ekologii, muzyki i działań plastycznych, dzieci poznają otaczający świat, uczą się rozumieć zależności w nim występujące i przede wszystkim uczą się być dobrymi ludźmi. To tutaj każdego dnia realizujemy zadania pozwalające dzieciom odważnie wkroczyć w świat edukacji z dużym bagażem doświadczeń i wiedzy, zdobytych w czasie doskonałej zabawy. Nasze dzieci uczą się być „Małymi ratownikami”, podejmują zadania „Policyjnych miniaturek”, aktywnie uczestniczą w innowacji „Nauka czy zabawa”. Dzięki tej ostatniej poznają tajniki kodowania, eksperymentują ze zjawiskami fizycznymi i przyrodniczymi, działają w obszarze matematyki oraz muzykują i doskonalą umiejętności kreatywne w czasie zajęć z nietypowymi technikami plastycznymi.

Kadra zapewnia dzieciom opiekę, kreatywnie wpływa na nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Prowadzone są zajęcia przez specjalistów: gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, rytmika, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacja. Wszystkie dzieci poprzez zabawę poznają podstawy języka angielskiego, znają piosenki, wierszyki i słownictwo bliskie ich potrzebom. W każdej grupie dzieci grają na instrumentach perkusyjnych. Doskonale czują się w repertuarze dziecięcym jak i w muzyce klasycznej. Dzieci odnoszą liczne sukcesy reprezentując przedszkole podczas konkursów i przeglądów. Rozwijamy u dzieci kompetencje społeczne, wiedzę o otaczającym świecie przyrodniczym i kulturowym. Stosując atrakcyjne dla dzieci metody pracy dbamy, aby nasi wychowankowie mieli doskonałe podstawy do dalszej edukacji i rozwoju własnych zainteresowań. Kształtujemy poczucie przynależności do regionu, kraju oraz tożsamość europejską. Współpracujemy z licznymi instytucjami umożliwiającymi nam poszerzanie wiedzy o otoczeniu. Dzieci w naszym przedszkolu wskazują dobro jako zachowanie wpływające na pozytywne relacje z innymi ludźmi. Zabiegamy również o to, aby dzieci wykazywały się empatią. Dla nas ważne jest, aby dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpiecznie i mogły się rozwijać zgodnie ze swoimi potrzebami. Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe – przestronne sale zajęć, gabinety terapeutyczne, salę gimnastyczną oraz przestrzeń wokół przedszkola- park, ogród, atrakcyjny plac zabaw.

Zaufaniem obdarzyło nas bardzo wielu rodziców a naszym celem jest tego zaufania nie zawieść.

Realizowane projekty

 1. Przedszkole Promujące Zdrowie- wszystkie dzieci
 2. Plan Daltoński – grupy I i VI
 3. Przedszkolaki w świecie literatury- grupa V
 4. Matematyka sensoryczna- grupa V
 5. Nie zgubić talentu- grupa V
 6. Mały – wielki patriota; multimedialne podróże po Polsce- innowacja w grupie V
 7. Poznajemy kontynenty- podróże w różne strony Świata- projekt ogólnopolski- grupa IV i VI
 8. Mali Einsteini- grupa VI
 9. Czytające przedszkole- wszystkie dzieci
 10. Kodowanie na dywanie- grupy III, VI
 11. Klub Młodego Odkrywcy- grupa V
 12. Z darami natury świat nie jest ponury- grupa II
 13. Dobrze ze mną i dla mnie- grupa II
 14. Podróż za jedną nutkę- grupa II
 15. „Rysowane wierszyki - to mowy, pisania i czytania dobre nawyki”- grupa IV
 16. Zajęcia z szermierki- grupa III

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

 • „Od zabawy do nauki”
  Program wychowania przedszkolnego
  autorzy: D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, D. Sikora Banasik, I. Zbroszczyk, J. Święcicka,
  E.Wilkos, Wydawnictwo Nowa Era
 • „Kochamy dobrego Boga”
  Program nauczania religii dla dzieci przedszkola
  autor: Bp Marek Mendyk
  Komisja Wychowania Katolickiego KEP
 • „Przyjaciele Zippiego”
  autor: Międzynarodowy Program Partnership for Children
 • „Dwujęzyczne dzieci”- program nauczania języka angielskiego, C. Selby- Cambridge University Press

Wszystkie wymienione programy znajdują się w gabinecie dyrektora oraz u nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych.
Przedszkole wdraża innowacyjne metody i formy nauczania.
Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci przedszkolnych.
Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych pozwala na wielostronny rozwój dzieci.
W przedszkolu zwraca się uwagę na indywidualność każdego dziecka. Dzieci zdobywają ponadto wiele nagród biorąc udział w konkursach ekologicznych, piosenki „Do-Re-Mi,” plastycznych, recytatorskich, tanecznych.
W ciągu roku każdego miesiąca odbywają się koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne.