images/onas.jpg

Witamy

Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie jest publicznym przedszkolem, które zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.

 • Przedszkole ma nazwę „Kraina Wesołej Zabawy” nadaną 26 maja 2007 roku przez Radę Miasta Konina
 • Siedziba Przedszkola znajduje się w Koninie przy ulicy Noskowskiego 4
 • Organem prowadzącym Przedszkole Nr 2 jest Miasto Konin
 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty

I. Gdy Ci smutno w domu jest, do przedszkola z nami śpiesz, nigdy sam nie będziesz tu, bo to kraina, kraina jest ze snu.

Ref. Bo to Kraina Wesołej Zabawy, radość, uśmiech gości w niej, tu świat się staje bardziej ciekawy, do krainy zapraszamy hejże, hej.
Bo to kraina wielkiej radości, każdy coś dla siebie znajdzie tu, uśmiech, radość i słońce zagości w naszej krainie pięknej jak ze snu.

II. Ta kraina woła nas, w niej wesoło spędzisz czas, smutki, troski pójdą precz, gdy do krainy, krainy wkroczysz tej.

Ref. Bo to Kraina Wesołej Zabawy, radość, uśmiech gości w niej, tu świat się staje bardziej ciekawy, do krainy zapraszamy hejże, hej.
Bo to kraina wielkiej radości, każdy coś dla siebie znajdzie tu, uśmiech, radość i słońce zagości w naszej krainie pięknej jak ze snu.

Nasze grupy

Leśne Skrzaty

Dzieci 3 letnie

Biedronki

Dzieci 4 letnie

Promyczki

Dzieci 3-4-5 letnie

Jagódki

Dzieci 5 letnie

Motylki

Dzieci 6 letnie

Morskie Stworki

Dzieci 6 letnie

Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Kraina Wesołej Zabawy to miejsce wyjątkowe. Tu każda chwila spędzona jest w radosnej atmosferze, doskonałej zabawie, twórczej nauce. W krainie bajki, ekologii, muzyki i działań plastycznych, dzieci poznają otaczający świat, uczą się rozumieć zależności w nim występujące i przede wszystkim uczą się być dobrymi ludźmi. To tutaj każdego dnia realizujemy zadania pozwalające dzieciom odważnie wkroczyć w świat edukacji z dużym bagażem doświadczeń i wiedzy, zdobytych w czasie doskonałej zabawy. Nasze dzieci uczą się być „Małymi ratownikami”, podejmują zadania „Policyjnych miniaturek”, aktywnie uczestniczą w innowacji „Nauka czy zabawa”. Dzięki tej ostatniej poznają tajniki kodowania, eksperymentują ze zjawiskami fizycznymi i przyrodniczymi, działają w obszarze matematyki oraz muzykują i doskonalą umiejętności kreatywne w czasie zajęć z nietypowymi technikami plastycznymi.

Kadra zapewnia dzieciom opiekę, kreatywnie wpływa na nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Prowadzone są zajęcia przez specjalistów: gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, rytmika, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacja. Wszystkie dzieci poprzez zabawę poznają podstawy języka angielskiego, znają piosenki, wierszyki i słownictwo bliskie ich potrzebom. W każdej grupie dzieci grają na instrumentach perkusyjnych. Doskonale czują się w repertuarze dziecięcym jak i w muzyce klasycznej. Dzieci odnoszą liczne sukcesy reprezentując przedszkole podczas konkursów i przeglądów. Rozwijamy u dzieci kompetencje społeczne, wiedzę o otaczającym świecie przyrodniczym i kulturowym. Stosując atrakcyjne dla dzieci metody pracy dbamy, aby nasi wychowankowie mieli doskonałe podstawy do dalszej edukacji i rozwoju własnych zainteresowań. Kształtujemy poczucie przynależności do regionu, kraju oraz tożsamość europejską. Współpracujemy z licznymi instytucjami umożliwiającymi nam poszerzanie wiedzy o otoczeniu. Dzieci w naszym przedszkolu wskazują dobro jako zachowanie wpływające na pozytywne relacje z innymi ludźmi. Zabiegamy również o to, aby dzieci wykazywały się empatią. Dla nas ważne jest, aby dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpiecznie i mogły się rozwijać zgodnie ze swoimi potrzebami. Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe – przestronne sale zajęć, gabinety terapeutyczne, salę gimnastyczną oraz przestrzeń wokół przedszkola- park, ogród, atrakcyjny plac zabaw.

Zaufaniem obdarzyło nas bardzo wielu rodziców a naszym celem jest tego zaufania nie zawieść.

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

„Wokół Przedszkola”
Program wychowania przedszkolnego

autorzy: Małgorzata Kwaśniewska,
Wiesława Żaba-Żabińska

„W radości dzieci bożych”
Program nauczania religii dla dzieci przedszkola

autor: Ks. Dr Tadeusz Śmiech

„Przyjaciele Zippiego”
Dzieci 6-letnie

autor: Międzynarodowy Program Partnership for Children

English Play Box
Program do posługiwania się językiem angielskim

autorzy: D.Sikora-Banasik,
E. Wilkos
 • Wszystkie wymienione programy znajdują się w gabinecie dyrektora oraz u nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych.
 • Przedszkole wdraża innowacyjne metody i formy nauczania.
 • Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci przedszkolnych.
 • Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 • Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych pozwala na wielostronny rozwój dzieci.
 • W przedszkolu zwraca się uwagę na indywidualność każdego dziecka. Dzieci zdobywają ponadto wiele nagród biorąc udział w konkursach ekologicznych, piosenki „Do-Re-Mi,” plastycznych, recytatorskich, tanecznych.
 • W ciągu roku każdego miesiąca odbywają się koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne.