Podejmując wiele działań ekologicznych zgłosiliśmy naszą placówkę do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, aby zdobyć certyfikat LCAE i Zielonej Flagi.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym. Dla dziecka i jego rodziców wszystko jest nowe – nowe środowisko, nowe obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia.

Projekt „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy” ma na celu wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania, aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia także zachowania właściwej higieny.