W ramach konińskiego projektu ,,Szkoła Naszych Marzeń" nasze przedszkole wzięło udział w akcji ,,#akcJA relacJA".

W dniach 22-26.11.2021r. działania grup skupiały się wokół relacji - każdego dnia przerywnikiem zajęć dydaktycznych była zabawa związana z emocjami. Przedszkolaki nazywały emocje, demonstrowały je ruchem i mimiką twarzy. Było przy tym dużo zabawy i radości.