10 listopada o godz. 11:11 nasze przedszkole wzięło po raz kolejny udział w akcji ,,Szkoła do hymnu".

Przedszkolaki zaśpiewały wszystkie cztery zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego". Nie zabrakło symboli o barwach narodowych w postaci flag, kotylionów, wachlarzy.