images/pprogramowa

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym.

images/pprogramowa_zkomentarzem

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.