W roku szkolnym 2019/2020 w grupie "Motylki " oraz "Morskie Stworki" realizowany jest program "Przyjaciele Zipppiego". Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

W roku szkolnym 2019/2020 w grupie "Motylki " oraz "Morskie Stworki" realizowany jest program "Przyjaciele Zipppiego". Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

W czasie zajęć towarzyszy nam patyczak Zippi oraz jego przyjaciele. W trakcie wspólnych spotkań bierzemy udział w zabawach, ćwiczeniach i rozmowach o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.