Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Plan daltoński w Krainie Wesołej Zabawy

Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 w Koninie

Autor: Patrycja Pawlak

Temat: PLAN DALTOŃSKI W KRAINIE WESOŁEJ ZABAWY

„Kiedyś uczeń szedł do szkoły, by uzyskać to, co szkoła miała mu do zaoferowania, dziś idzie do szkoły, by zaspokoić wyraźną potrzebę samorozwoju”

H.Parkhust

Data wprowadzenia: 1 września 2022

Adresatami projektu są dzieci z oddziału przedszkolnego I „Leśne skrzaty” oraz II „Biedronki”. Rozpoczęcie projektu nastąpi 1 września 2022 i trwać będzie  do 30 września 2023. Elementy planu daltońskiego będą wprowadzane w codziennych aktywnościach dzieci w przedszkolu.

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

Cel ogólny:

Rozwijanie u dzieci samodzielności, odpowiedzialności, współpracy oraz refleksji. Postawienie dziecka jako osoby odpowiedzialnej za jego proces nauczania.

Cele szczegółowe:

 • Wdrażanie do samodzielności poprzez czynności samoobsługowe oraz porządkowe,
 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za powierzone zadania (obowiązek dyżurnych, wypełnianie i planowanie zadań z tablicy daltońskiej, stawianie dzieci w roli eksperta),
 • Wdrażanie do współpracy z rówieśnikami, uczenie przyjaznych relacji pomiędzy dziećmi,
 • Wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji,

PRZEWIDYWANE EFEKTY, dla dziecka:

 • wie, jakie aktywności pojawiają się w przedszkolu,
 • zna dni tygodnia oraz zjawiska pogodowe,
 • uczy się liczyć, przeliczać w codziennych sytuacjach,
 • wie, jakie są pory roku,
 • wie, jak pracować z instrukcją,
 • wie, jak korzystać z sygnalizatora,
 • pełni rolę dyżurnego,
 • uczy się pracować w parach tygodniowych,
 • korzysta z wizualizacji podczas czynności porządkowych,
 • jest samodzielne podczas czynności samoobsługowych,

PRZEWIDYWANE EFEKTY,  dla przedszkola:

 • udoskonalenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez oraz podniesienie atrakcyjności
  i poziomu zajęć,
 • podniesienie prestiżu przedszkola korzystającego z alternatywnych metod nauczania,
 • podniesienie jakości pracy przedszkola.

WPROWADZANE ELEMENTY PLANU DALTOŃSKIEGO:

 1. Plan dnia
 2. Dni tygodnia – pogoda
 3. Przeliczanie się
 4. Kąciki zainteresowań/ zabaw wraz z wizualizacjami
 5. Instrukcje czynnościowe – instrukcja mycia rąk, instrukcja korzystania z kącika czytelniczego, kącika puzzli i gier, instrukcje do prac np. plastycznych
 6. Plan roku
 7. Plan miesiąca
 8. Sygnalizator
 9. Zegar
 10. Tablica do refleksji
 11. Pary tygodniowe

EWALUACJA PROJEKTU

Podczas realizacji projektu edukacyjnego będzie dokonywana ewaluacja bieżąca podczas codziennej obserwacji dzieci. Elementem planu daltońskiego, który pozwala na ocenienie czy cele są spełnione jest tablica refleksji. Tablica refleksji pozwala poznać zdanie dzieci – nauczyciel może ocenić zainteresowania i umiejętności dzieci.

Bibliografia

Rohner R., Wenke H., Pedagogika planu daltońskiego,

Słowiński R., Zrozumieć plan daltoński

Słowińscy A., R., Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński