Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 2 KRAINA WESOŁEJ ZABAWY W KONINIE

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
( 8.00– 13.00)
6.00– 7.30 Dyżur w grupie I: schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne i wg własnej inicjatywy.
7.30– 9.00 Przejście do swoich grup;  kontakty z rodzicami, zabawy w kącikach inspiracji, praca z zespołem dzieci/lub indywidualna, tworzenie okazji do wymiany informacji, dyskusje; ćwiczenia poranne; przygotowanie do śniadania- czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów: ŚNIADANIE– czynności porządkowe po śniadaniu
9.00– 11.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego,  rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach;

Gry i zabawy z aktywnością fizyczną w salach i/lub na powietrzu ( w zależności od warunków atmosferycznych);zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki,

Rozwijanie zainteresowań dzieci podczas zabaw i aktywności zorganizowanej.
Zabawy i zajęcia skoncentrowane na doskonaleniu umiejętności: matematycznych, językowych, muzycznych, badawczo- przyrodniczych, plastyczno- technicznych, kodowaniu.  Język angielski, religia

Zajęcia wspomagające rozwój dzieci  z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji ( praca w grupie i/ lub terapie ze specjalistami)

11.30– 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno- porządkowe, pełnienie dyżurów;
OBIAD-  prace porządkowe po obiedzie, zabiegi higieniczne
12.00– 14.00 Grupa I – leżakowanie
12.00– 14.30 Popołudniowy odpoczynek; kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej,

Zabawy w kącikach inspiracji;

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych;

Pobyt na świeżym powietrzu;

Zajęcia wspomagające rozwój dzieci  z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji ( praca w grupie i/ lub terapie ze specjalistami)

14.30– 15.00 PODWIECZOREK– pełnienie dyżurów podczas porządkowania
15.00- 17.00 Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia językowe, praca indywidualna, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne predyspozycje, dyskusje, animacje….