Program nauczania języka angielskiego ,,Dwujęzyczne Dzieci"

Zajęcia innowacyjne "Kodowanie na dywanie"

W roku szkolnym 2019/2020 w grupie "Motylki " oraz "Morskie Stworki" realizowany jest program "Przyjaciele Zipppiego". Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.