W roku szkolnym 2021/2022 dyżur wakacyjny pełnią następujące przedszkola:

LIPIEC
Przedszkole nr 2 ,,Kraina Wesołej Zabawy", ul. Noskowskiego 4, 62-510 Konin
Przedszkole nr 4 Biały konik, ul. Kryształowa 5, 62-500 Konin
Przedszkole nr 11 ,,Pentliczek", ul. Sosnowa 8, 62-510 Konin
Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi ,,Leszczynowa Górka", ul. Chopina 11, 62-510 Konin

SIERPIEŃ
Przedszkole nr 1 ,,Kosmatek", ul. Kopernika 14, 62-500 Konin
Przedszkole nr 7 ,,Bolek i Lolek", ul. Kolejowa 30, 62-510 Konin
Przedszkole nr 25 ,,Bajka", ul. Kosmonautów 4a, 62-510 Konin
Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Przemysłowa 7, 62-510 Konin
Przedszkole nr 14 i. Krasnala Hałabały, ul. ks. Palenickiego, 62-510 Konin

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji na dyżur wakacyjny pojawią się na stronie przedszkola w kwietniu.

Wnioski na dyżur wakacyjny można będzie składać od 26 kwietnia do 31 maja 2022r.


DYŻUR WAKACYJNY W LIPCU

PRZEDSZKOLE NR 2

Zapisów dzieci do przedszkola na dyżur w okresie wakacji dokonują Państwo bezpośrednio w wybranych placówkach dyżurujących.
W naszym przedszkolu rekrutacja na dyżur wakacyjny trwa od 19 kwietnia 2022r. do 31 maja 2022r.

Poniżej załączmy dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji oraz wyprawkę dla każdego dziecka korzystającego z dyżuru w naszym przedszkolu.

Wyprawka dziecka - miesiąc lipiec
Deklaracja w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego - dyżur wakacyjny 2022
Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny - Przedszkole nr 2


PRZEDSZKOLE NR 11

Od 19 kwietnia do 31 maja przyjmujemy karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola.
Druki dostępne będą na stronie internetowej www.przedszkole11.konin.pl w zakładce REKRUTACJA oraz w księgowości przedszkola.
Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w dniu 06 czerwca 2022 r. lub pod nr telefonu 63 243 12 52


PRZEDSZKOLE NR 10

RODZICE dzieci chcących skorzystać z dyżuru wakacyjnego w miesiącu lipiec 2022 w Przedszkolu Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka" w Koninie.

Dokumenty do pobrania zamieszczone są w zakładce – O przedszkolu- Druki do pobrania – Dyżur wakacyjny- Lipiec 2022. Należy je wydrukować , wypełnić a następnie podpisać. Komplet dokumentów dostarczyć do 31 maja 2022r. do godz. 14.00 do kadr przedszkola. Druk „deklaracja” wypełniamy i dostarczamy w dwóch egzemplarzach

Brak, któregokolwiek z wymaganych dokumentów formalnych eliminuje dziecko z przyjęcia do przedszkola na dyżur wakacyjny lipiec 2022.

Nie obowiązkowe jednakże konieczne jest dostarczenie również :
1) upoważnienia do odbioru dziecka przez osoby trzecie, ( w przypadku gdy rodzice takie osoby wyznaczą) które musi być podpisane przez obojga rodziców
2) Upoważnienie rodzeństwa niepełnoletniego do odbioru dziecka z przedszkola

Proszę dostarczyć razem z dokumentami również decyzje wydane przez sąd, które dotyczące różnego rodzaju ograniczeń kontaktów z dzieckiem czy godzin odbierania przez jednego z rodziców (jeśli taka decyzja została wydana). W innym przypadku dziecko będzie wydawane obydwojgu rodzicom.

Informacja o wynikach naboru na dyżur wakacyjny lipiec 2022 będzie dostępna w placówce po 07 czerwca 2022r.

Przedszkole nie realizuje programu „Za Życiem”.

Dalsze informacje związane z dyżurem wakacyjnym Lipiec 2022 będą przedstawione w terminie późniejszym po ogłoszeniu wyników naboru.

Wniosek na dyżur wakacyjny
Oświadczenie pracujących rodziców
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Deklaracja
Skuteczna komunikacja z Rodzicami
Upoważnienie do odbioru dziecka
Upoważnienie do odbioru przez osoby nieletnie
Zgoda na pomiar temperatury


DYŻUR W SIERPNIU

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. M. Kopernika 14
KONTAKT:
TELEFON: (63) 2429527
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na dyżur wakacyjny można zapisać wyłącznie dzieci, które uczęszczają obecnie (tj. w roku szkolnym 2021/2022) do publicznych konińskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest m. Konin.
Do 31 maja 2022 r. zbieramy wnioski o przyjęcie dziecka na okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. Wypełnione wnioski proszę składać w księgowości Przedszkola nr 1 „Kosmatek” w Koninie, ul. M. Kopernika 14.

Deklaracje dotyczące konkretnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz posiłkach, będzie można składać w terminie do 31 maja 2022 r. w księgowości Przedszkola nr 1 „Kosmatek”.
Deklaracja jest ostatecznym potwierdzeniem, że dziecko będzie uczęszczało do nas w czasie dyżuru.

Odpłatności za miesiąc sierpień 2022 r. prosimy uiszczać w podanych terminach po uprzednim zapoznaniu się z kwotami w poszczególnych grupach lub telefonicznie w księgowości przedszkola:
od 01 do 03 sierpnia 2022 r. na nr konta bankowego 84 1560 0013 2015 2801 8775 0001

Niedokonanie opłaty w podanym wyżej terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z dyżuru.

Deklaracja
Załączniki do wniosku
Wniosek - dyżur wakacyjny


PRZEDSZKOLE NR 7
Szanowni Rodzice!

W Przedszkolu nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie dyżur wakacyjny pełnimy w miesiącu sierpień 2022 r.
Zapisy dzieci na dyżur przyjmowane są od dnia 04.04.2022 r. do 27.05.2022 r.
Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Pobrane i wypełnione dokumenty prosimy składać u dyrektora i wicedyrektora przedszkola.

Deklaracja na dyżur wakacyjny 2022


PRZEDSZKOLE NR 25

Szanowni Państwo
Na dyżur wakacyjny można zapisać wyłącznie dzieci, które uczęszczają obecnie (tj. w roku szkolnym 2021/2022) do publicznych konińskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest m. Konin.
Do 31 maja 2022 r.( godz. 15.00) zbieramy wnioski o przyjęcie dziecka na okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r.
Podpisywanie DEKLARACJI w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącu sierpniu 2022, odbywać się będzie :
od 06.06.2022r. do 10.06.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Deklaracja jest ostatecznym potwierdzeniem, że dziecko będzie uczęszczało do nas w czasie dyżuru.

Odpłatność za miesiąc sierpień 2022 r. prosimy wpłacać w podanych terminach :
od 01 sierpnia do 05 sierpnia 2022 r. na nr konta bankowego 91 1560 0013 2015 2816 3097 0001
Informację o wysokości opłaty otrzymacie Państwo indywidualnie, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Prosimy o nie wpłacanie żadnych opłat na konto przedszkola, bez uzgodnienia wysokości kwoty z przedszkolem.

Dyrektor
Maria Rewers

Wyprawka
Oświadczenie rodziców
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowaniu
Karta zgłoszenia 
Deklaracja na dyżur wakacyjny


PRZEDSZKOLE NR 14

Szanowni Państwo,
Przedszkole nr 14 w Koninie pełniło będzie dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2022r.
Zapisów dzieci do przedszkola na dyżur w okresie wakacji dokonują rodzice bezpośrednio w wybranych placówkach dyżurujących w terminie od 1 marca 2022r. do 31 maja 2022r.
Na dyżur wakacyjny można zapisać wyłącznie dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych konińskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
Zainteresowanych rodziców dyżurem wakacyjnym w naszym przedszkolu proszę o złożenie w terminie do 31.05. 2022r. Deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szk.2021-2022 dyżur wakacyjny sierpień

Deklaracja


PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KONINIE
ul. Przemysłowa 7
KONTAKT:63 242 43 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie pełni dyżur wakacyjny w sierpniu 2022 r. Na dyżur wakacyjny można zapisać wyłącznie dzieci, które uczęszczają obecnie (tj. w roku szkolnym 2021/2022) do publicznych konińskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest m. Konin. Do 31 maja 2022 r. zbieramy wnioski o przyjęcie dziecka na okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. Wypełnione wnioski oraz deklaracje proszę składać w sekretariacie Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, ul. Przemysłowa 7.

Odpłatności za miesiąc sierpień 2022 r. prosimy uiszczać w podanych terminach po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panią intendent. od 01 do 03 sierpnia 2022 r. na nr konta bankowego 10 1560 0013 2015 2808 1391 0001

Niedokonanie opłaty w podanym wyżej terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego.

Uwaga: jeżeli dziecko jest na specjalnej diecie, do deklaracji należy załączyć bezwzględnie aktualne zaświadczenie lekarskie z nazwą diety oraz listą produktów do wyeliminowania z jadłospisu ( dotyczy dzieci niebędących naszymi przedszkolakami ).

Informacja + wyprawka
Wniosek
Załączniki do wniosku