Prezydium Rady Rodziców
Przedszkola Nr 2
Kraina Wesołej Zabawy w Koninie
 
Przewodniczący - Karolina Michalska
W-ce przewodnicząca - Lidia Kubiak
Sekretarz - Aldona Kozłowska
Skarbnik - Marzena Król
Komisja rewizyjna - Sylwia Kowalska, Agnieszka Romaniszyn