Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 Kraina Wesołej Zabawy w Koninie

Przewodniczący              -        Daria Janicka

W-ce przewodnicząca      -        Lidia Kubiak

Sekretarz                       -        Anna Gryglewska

Skarbnik                        -        Monika Kuczewska