1.

PREZENTACJA "JAK UŁATWIĆ DZIECKU START W PRZEDSZKOLU?"


Pobierz: PREZENTACJA "JAK UŁATWIĆ DZIECKU START W PRZEDSZKOLU?"

2.

PROCEDURA ORGANIZACJI


Pobierz: PROCEDURA ORGANIZACJI

3.

ZGODA NA MIERZENIE TEMPERATURY


Pobierz: ZGODA NA MIERZENIE TEMPERATURY

4.

DOBROWOLNA KARTA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA


Pobierz: DOBROWOLNA KARTA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA

5.

DEKLARACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (UZUPEŁNIAMY W DWÓCH EGZEMPLARZACH)


Pobierz: DEKLARACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

6.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU


Pobierz: UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU

7.

NAUCZANIE ZDALNE


Pobierz: NAUCZANIE ZDALNE

8.

ZGODA NA RELIGIĘ


Pobierz: ZGODA NA RELIGIĘ

9.

ZGODA NA WIZERUNEK


Pobierz: ZGODA NA WIZERUNEK