1. Kontakt do przedszkola:
  Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem i nauczycielami telefonicznie oraz mailowo:
  tel.: 63 242 03 29; 63 245 48 27
  tel.: 727 796 197
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Organizacja dnia w przedszkolu:
  1. czynne od 6.00 do 17.00
  2. funkcjonuje 6 oddziałów:
   1. Leśne Skrzaty: dzieci 3- letnie,
   2. Biedronki: dzieci 4- letnie,
   3. Promyczki: dzieci 5- letnie,
   4. Jagódki: dzieci 6- letnie,
   5. Motylki: dzieci 5- 6 letnie;
   6. Morskie Stworki: dzieci 3-4 letnie

 3. Statut
  Obowiązki i prawa rodziców:
  (…) Rodzice wychowanków przedszkola i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju:
  1. rodzice mają prawo do znajomości zadań wynikających w szczególności z programów realizowanych w przedszkolu, zadań wynikających z planów rocznych pracy i planów pracy w oddziale, podanych do wiadomości na zebraniach z rodzicami i tablicy ogłoszeń,
  2. rodzice mają prawo do uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez codzienne indywidualne kontakty z nauczycielem, uczestnictwo w dyżurach informacyjnych, których terminy podane są na tablicy ogłoszeń;
  3. rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
  4. rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać;
  5. rodzice mają prawo do uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy;
  6. rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 5. PROGRAMY
  1.  „ Od zabawy do nauki”-program wychowania przedszkolnego wydawnictwo Nowa Era: aut. D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, D. Sikora- Banasik, I. Zbroszczyk, J.Święcicka, E. Wilkos
  2.   Program nauczania języka angielskiego ,,Dwujęzyczne Dzieci" autorstwa Claire Selby, wydawnictwo Cambridge University Press
               
 6. Przyprowadzanie i odbiór dzieci ściśle wg reżimu sanitarnego - kliknij tutaj aby pobrać procedurę organizacji opieki

 7. Procedura organizacji opieki w Przedszkolu nr 2 w Koninie w czasie pandemii Covid 19 - kliknij tutaj aby pobrać procedurę regulującą pracę przedszkola

 8. W przedszkolu stosowany jest środek dezynfekcyjny: Trisept complex- produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczy służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk oraz powierzchni i urządzeń.

 9. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu - kliknij tutaj aby pobrać ramowy rozkład dnia

 10. Wyjścia i wycieczki w przedszkolu.
  W bieżącym roku szkolnym organizowane będą wyjścia dzieci z przedszkola: na spacery po osiedlu oraz krótkie wycieczki do pobliskich atrakcji np. do gospodarstwa agroturystycznego. Każda grupa organizuje wycieczkę indywidualnie. Nie można łączyć grup. W wycieczce uczestniczyć mogą tylko dzieci i nauczycielki pracujące w grupie.

 11. Dokumenty obowiązujące w przedszkolu znajdują się na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Strefa rodzica” w pliku: do pobrania :
  - Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach z religii
  - Zgoda rodzica na publikację wizerunku
  - Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
  - Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego

 12. Deklaracja w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22. Rodzic zobowiązany jest wypełnić deklarację, która zawiera podstawowe informacje o dziecku oraz deklarację w sprawie korzystania z posiłków.

 13. UBEZPIECZENIE DZIECKA - kliknij tutaj aby poznać ubezpieczenie

 14. Dwujęzyczne przedszkole - Innowacja prowadzona we wszystkich grupach wiekowych. Nauka języka angielskiego z kontekstu sytuacyjnego.

Pobierz plik PDF: PREZENTACJA "JAK UŁATWIĆ DZIECKU START W PRZEDSZKOLU?"