Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

„ŚWIAT BEZ TAJEMNIC” – KLUB MŁODEGO ODKRYWCY

Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Autor:  Bernadeta Wieczorek – Strasz

Temat: „Świat bez tajemnic- Klub Młodego Odkrywcy”

Data wprowadzenia: wrzesień 2022

Adresatami projektu  są dzieci z oddziału przedszkolnego Motylki.  Rozpoczęcie projektu nastąpi we wrześniu2022 i trwać będzie  do czerwca 2023. Zajęcia z projektu odbywać się będą raz w miesiącu.

CELE PROJEKTU:

Cel ogólny:

 • Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i  obserwacji zjawisk przyrodniczych.

Cele szczegółowe:

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych,
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną
  a skutkiem,
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń,
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego,
 • Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku,
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia,
 • Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola i rodziny,
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy,
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.

PRZEWIDYWANE EFEKTY, dla dziecka:

 • rozwija  swoją ciekawość badawczą,
 • uczy się dokonywać  analizy, wyciągać  wnioski,
 • dokonuje porównań
 • współpracuje  w zespole,
 • poszerza swoją wiedzę,

TEMATYKA ZAJĘĆ:

WRZESIEŃ:
„Dlaczego słoik jest mokry?”

PAŹDZIERNIK:
„Tornado w butelce?”

LISTOPAD:
„Co powoduje kwas?”

GRUDZIEŃ:
„Hodujemy kryształki soli”

STYCZEŃ:
„Czy lód może być na smyczy?”

LUTY:
„Lód na dwa sposoby”

MARZEC:
„Jajko na trzech poziomach”

KWIECIEŃ:
„Jak nadmuchać balon?”

MAJ:
„Jak zrobić domowy wulkan?”

CZERWIEC:
„Ciecz czy nie ciecz- czyli płyn nienewtonowski”