Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Tydzień zdrowia

W Przedszkolu nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” od wielu lat w kwietniu obchodzony jest „Tydzień Zdrowia”. W tym roku jest on dla nas szczególnie ważny ponieważ otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Nasze działania rozpoczęliśmy zaraz po Świętach Wielkanocnych. Już we wtorek 11 kwietnia, odbyła się „Zumba” w której udział brały dzieci ze wszystkich grup. Zabawy ruchowe przy muzyce prowadził Rodzic- Ekspert dziecka z grupy II Pani Klaudia Cembrowicz (mama Kornelki). Kolejnego dnia odbyły się zajęcia podczas, których dzieci tworzyły „Piramidy Zdrowia”. Dzięki tym działaniom przedszkolaki dowiedziały się co należy robić, aby żyć zdrowo.

W tym dniu gościliśmy również „Rodziców Ekspertów”, którzy przeprowadzili szereg ciekawych i ważnych działań. Dzieci uczestniczyły w zajęciach pt. „Mały Ratownik” prowadzonych przez Panią Annę Tulikowską (mamę Michasi z grupy V). Celem spotkanie było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielanie pierwszej pomocy.

Kolejny Rodzic- Ekspert, Pan Krzysztof Trzuskolas (tata Laury z grupy III) przeprowadził interesujące spotkanie, na którym omówił budowę ucha oraz zasady dbania o zmysł słuchu. Odbyło się również przesiewowe badanie słuchu dzieci 6-letnich, a także badanie słuchu osobom z personelu przedszkola.

W czwartek Panie wychowawczynie przygotowały dla dzieci teatrzyk pt. „Bajka dla Joasi”. Nauczycielki wcieliły się w różne postacie m. in. króla, królową, nianię, dworzan…. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały przygotowaną bajkę, sprawiało im dużo radości kiedy na scenie pojawiały się ich Panie. Oczywiście bajka zawierała przesłanie na temat zdrowego stylu życia.

Do promocji zdrowia włączyliśmy również naszych Rodziców, którzy wspólnie ze swoimi dziećmi tworzyli „Przedszkolną Książkę Kucharską”. Dzieci wraz z rodzicami przygotowywały zdrową potrawę, do przedszkola dostarczyły przepisy oraz zdjęcia posiłku. Fotografie i księga umieszczone zostały w szatni, aby każdy mógł skorzystać ze smacznych i zdrowych przepisów.

Podsumowaniem naszych działań było zaproszenie nauczycieli oraz uczniów z klasy o profilu gastronomicznym z Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie. Przedszkolaki pod okiem fachowców tworzyły zdrowe posiłki, a po ich przygotowaniu odbyła się wspólna degustacja. Wszystkie podjęte działania miały na celu kształtowania u dzieci postaw i zachowań zdrowotnych. Utrwalone teraz przyzwyczajenia i nawyki zadecydują o późniejszym stylu życia.

Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej i wspólnie z rodzicami. Rozwijanie prozdrowotnych nawyków w pierwszych latach życia jest skuteczne i może przynieść znacznie większe korzyści w dalszym życiu niż późniejsze interwencje.