Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

„Uczymy Dzieci Programować”

Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”

Autor:  Anna Świć

Koordynator programu w przedszkolu: Dorota Kurzawa

Temat:  Uczymy Dzieci Programować

Data wprowadzenia: 01.10.2022r.

Adresatami programu są dzieci z oddziału przedszkolnego VI Morskie Stworki

Rozpoczęcie programu nastąpi 1 październik 2022 i trwać będzie  do 31stycznia 2023. Zajęcia  odbywać jeden raz w tygodniu.

CELE PROGRAMU:

Cel ogólny:

 • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna)
 • Nauka przez zabawę.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 • Przygotowanie do programowania blokowego.
 • Wzbogacenie bazy placówek o materiały dydaktyczno – metodyczne
 • Podniesienie prestiżu placówki
 • Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych
 • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
 • Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez proponowane im warsztaty online a także udostępniane materiały metodyczne
 • Oswojenie lęków związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela

TEMATYKA ZAJĘĆ

Wrzesień:

 • Witamy w przedszkolu! Wspominamy wakacyjne przygody,
 • Dbamy o swoje bezpieczeństwo w przedszkolu  i poza nim,
 • Zakodowany ruch drogowy,
 • Poznajemy bibliotekę

Październik:

 • Zdrowie dobrze zaprogramowane,
 • Szukamy jesieni w parku, szukamy jesieni w lesie,
 • Jesienne przetwory – sprawdzamy czym jest instrukcja,
 • Skąd się bierze muzyka? Zakodowane zabawy z dźwiękiem

Listopad:

 • Polska moja Ojczyzna,
 • Dom na różne sposoby rozumiany,
 • Przygotowanie zwierząt do zimy,
 • Pogoda – nasze eksperymenty

Grudzień:

 • W świecie zwierząt i ludzi,
 • W baśniowej krainie,
 • Szczególny czas, czas oczekiwania i świętowania,

Styczeń:

 • Coś się kończy, coś się zaczyna. Witaj Nowy Roku!,
 • Podróże w czasie,
 • Gdybym była babcią, gdybym był dziadkiem…,
 • Zaprogramowane sporty zimowe – rola pętli w programowaniu

EWALUACJA

Podczas realizacji tego projektu będzie dokonywana ewaluacja bieżąca i końcowa.

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja przedszkolaków podczas wykonywania zadań ( filmy, zdjęcia)
 • monitorowanie postępów ( zdjęcia, filmy)
 • obserwowanie przedszkolaków podczas zajęć otwartych i warsztatów z rodzicami.

Bibliografia

A.Świć, Kodowanie na dywanie. W przedszkolu, w szkole i w domu, 2017
A.Świć, Kodowanie na dywanie – obrazki w rymowankach ukryte,
A.Świć, Kodowanie na dywanie Vademecum,
A.Świć, Kodowanie nie tylko na dywanie,