Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT ,,Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY”

CELE PROJEKTU
1. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych,
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie
potencjału poznawczego dzieci.
2. Cele szczegółowe:
– zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
– nauka właściwych społecznie postaw oraz zachowań,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
– rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
– zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
– doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
– kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
– rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
– stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
– wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych,
– stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli

 

Seria książek „Kicia Kocia” (wydawnictwo Media Rodzina), autorstwa Anity
Głowińskiej, opowiada o Kici Koci, jej grupie przyjaciół oraz ich perypetiach.
Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań,
prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Projekt ma za zadanie
ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w sposób łagodny i dla
nich przyjemny, zachęcać do samodzielnego sięgania po literaturę dziecięcą,
popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzięki realizacji
poszczególnych zadań, w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą
miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne
przygody, wczuć się w podane sytuacje. Ukazując problemy i przygody Kici Koci,
które są tożsame z tymi, które przeżywają dzieci, możemy jako nauczyciele
oddziaływać na ich sposób postrzegania świata, uczyć odpowiednich zachowań,
ukazywać właściwe kierunki działania i myślenia. Seria książek o przygodach
sympatycznej kotki oraz jej paczki przyjaciół świetnie się do tego nadaje,
ponieważ przedstawia świat bliski dziecku, prezentuje różne problemy oraz ich
rozwiązania w sposób nieskomplikowany i łatwy do zrozumienia dla malucha.
Projekt jest zachętą do popularyzowania czytelnictwa wśród dzieci, do
podejmowania przez nie różnorodnych aktywności wokół danej opowieści.
Przedszkolaki mają możliwość utożsamiania się z bohaterami książeczek, dzięki
czemu zinternalizowanie pewnych postaw, zachowań oraz wartości może przyjść
im z większą łatwością.
Projekt ma być prosty w formie, dostosowany do wieku dzieci, skorelowany z
podstawą programową wychowania przedszkolnego, łatwo dający się wpleść w
działania dnia codziennego. Treści książek dobrane są tak, aby możliwe było
zrealizowanie scenariuszy w ciągu całego roku szkolnego