Przedszkole nr 2 w Koninie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czytaj więcej

Obowiązujące programy

Zestaw programów przyjętych do realizacji w Przedszkolu nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie roku szkolnym 2023 / 2024

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor Wydawnictwo Realizator
ISBN 978-83-02-18275-4 „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” Jolanta Wasilewska WSiP Nauczycielki wszystkich grup wiekowych
,,Dwujęzyczne Dzieci”- program nauczania języka angielskiego Claire Selby Cambridge University Press Koordynatorki: Urszula Rogalewska,
Patrycja Pawlak
2/08/2015 Az-0-01/ „Kochamy dobrego Boga” Bp Marek Mendyk Komisja Wychowania Katolickiego KEP Nauczyciel religii Robert Czajkowski
w grupach dzieci młodszych
A2-0-01/20 „Tak dla Jezusa” Ks. dr K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek Komisja Wychowania Katolickiego KEP Nauczyciel religii Robert Czajkowski
w grupach dzieci 6 letnich