Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2024/2025:

Etap I –  wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola- tzw. kontynuacja- trwać będzie od 08.02.2024. do 22.02.2024. Druk DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 otrzymają Państwo u nauczycieli w grupach. Można go także   pobrać ze strony internetowej przedszkola (ZAŁĄCZNIK NR 2)  – deklarację prosimy wypełnić i dostarczyć do nauczycieli grup najpóźniej do 22.02.2024 r. do godz. 15.00. Niedostarczenie Deklaracji w ww. terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca 
w przedszkolu. Deklarację należy wypełnić we wszystkich wskazanych polach, 
w sposób czytelny. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia z obowiązku dopełnienia tej formalności.

Etap II – rekrutacja dla dzieci nowych. W celu złożenia WNIOSKU 
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 
W KONINIE, rodzic loguje się w systemie pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/konin (link będzie aktywny od 01.03.2024. od godz. 8.00 do 27.03.2024. do godz. 15.00) i postępować zgodnie z etapami wskazanymi w programie. Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru  wraz  z  obowiązującymi oświadczeniami potwierdzającymi wybrane we wniosku kryteria. Komplet dokumentów prosimy złożyć w dziale kadr i księgowości lub u dyrektora przedszkola (pn – pt 8.00-15.00).  Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Kolejne etapy i terminy rekrutacji prosimy śledzić w harmonogramie rekrutacji. Dziękujemy.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 
Zarządzenie Prezydenta m. Konina

Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025
Zarządzenie Prezydenta m. Konina rekrutacja 2024/2025