W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, należy zalogować się pod podanym adresem:
www.konin.przedszkola.vnabor.pl

Strona będzie aktywna od 01.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do godz. 15:00 i postępować zgodnie z etapami wskazanymi w programie.
Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy bezwzględnie wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola wyboru.

W przypadku braku dostępu do Internetu, drukarki lub jakichkolwiek trudności z wypełnieniem wniosku zapraszamy do przedszkola.

1.

Lista - Przyjęci

pdf
Pobierz: Lista - Przyjęci

3.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

pdf
Pobierz: ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

4.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI 2020/2021

pdf
Pobierz: HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI 2020/2021

5.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

pdf
Pobierz: Karta kontynuacji

6.

Zarządzenie Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2021 roku

pdf
Pobierz: Zarządzenie Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2021 roku

7.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2021 r.

pdf
Pobierz: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9lutego 2021 r.

8.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2021 r.

pdf
Pobierz: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9lutego 2021 r.

9.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2021 r.

pdf
Pobierz: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9lutego 2021 r.