Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

‘’W Muzkolandii- zabawy muzyczne i nie tylko ….. -z wykorzystaniem BUM BUM rurek i dzwonków diatonicznych’’

Nazwa placówki:  Przedszkole nr 2 ,, Kraina Wesołej Zabawy’’

Autor: Wioletta Rzemyszkiwicz

Data wprowadzenia: 01.09.2022.

Adresatami innowacji są dzieci z oddziału przedszkolnego ,,Jagódki’’. Rozpoczęcie projektu nastąpi  15.09.2022 i trwać będzie  do 30.06.2023.Zajęcia odbywać  się będą jeden raz
w tygodni .

CELE PROJEKTU:

Cel ogólny:

 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci,
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania,
 • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach muzycznych.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych,
 • Kształtowanie poczucia rytmu,
 • Wyrabianie umiejętności kodowania i dekodowania muzyki i schematów rytmicznych za pomocą   dźwięków, łącząc je z  gestami , obrazkami, symbolami
  • Wyrabianie umiejętności układania prostych melodii do podanego tekstu,
  • Tworzenie sekwencji dźwiękowej i prostego rytmu za pomocą zróżnicowanych zasobów dźwiękowych
 • Wyrabianie pamięci oraz wyobraźni muzycznej,
  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
 • Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku,
 • Kształtowanie słuchu i umiejętności słuchania muzyki,
 • Zapoznanie z wyglądem wybranych instrumentów muzycznych,
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania instrumentów muzycznych,
 • Umiejętność nazywania wybranych instrumentów muzycznych,
 • Rozwijanie zdolności sensorycznych własnego ciała
 • Malowanie ilustracji do wybranego i wysłuchanego utworu muzycznego,
 • Rozróżnianie różnych typów muzyki (np. muzyka poważna, disco, ludowa),
 • Kształtowanie umiejętności tanecznych,
 • Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – bum bum rurki, dzwonki diatoniczne

PRZEWIDYWANE EFEKTY, dla dziecka:

 • rozwija kompetencje muzyczne
 • prawidłowo gra na dzwonkach diatonicznych i tubach ,,Bum Bum rurkach’’
 • poprawia pamięć,  logiczne myślenie i koncentrację ,
 • poprawia koordynację ruchową,
 • uwrażliwia się na piękno ,
 • potrafi odczytywać kody muzyczne,
 • wie, jak kodować , dekodować muzykę

PRZEWIDYWANE EFEKTY,  dla przedszkola:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój dzieci

TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. Z muzyką za Pan Brat
 2. Jesienne muzykowanie
 3. Wszystko w deszczu
 4. W świątecznym nastroju
 5. Zimowe rytmy
 6. Kodujemy muzykę
 7. Muzyczne ilustracje
 8. Muzyczne sudoku
 9. Tańce , hulańce na majowej łące
 10. Podróż za jedną nutkę

Bibliografia

V.Carol,,Muzyka, jakie to proste’’
A.Swić ,, Kodowanie na dywanie w przedszkolu i szkole…’’
A.J-M.Versini, M-N.Biguet,, Zajęcia muzyczne w przedszkolu’’
D. Malko,, Metodyka wychowania muzycznego’’
U. Smoczyńska- Natchman,, Muzyka dla dzieci’’